Welkom bij Dispicio

Ontdekken Waarnemen Blootleggen

onze visie

ONTDEKKEN

Te weten komen hoe de vork in de steel zit. Op strategisch, juridisch of organisatorisch vlak. Of gewaarworden, beseffen dat zaken niet lopen zoals verwacht en hierop actie ondernemen. Ontdek samen met ons wat er beter kan. Of ontdek samen met ons hoe u zaken het best aan kunt pakken.

WAARNEMEN

Waarnemen wordt snel gelieerd aan observeren maar luisteren is ook een belangrijke vorm van waarnemen. Beide vaardigheden spelen een grote rol om trajecten die politiek gevoelig zijn of waarbij een krachtenveld een belangrijke rol speelt op een juiste manier te laten verlopen.

BLOOTLEGGEN

Indien nodig tot op het bot blootleggen. Uitzoeken wat kan en niet kan. Risico’s in kaart brengen. Dat is wat wij onder blootleggen verstaan. Zodat u een weloverwogen keuze kunt maken en op deze manier de kans op succes vergroot.

ONZE RELATIES

Laatste berichten

Zie alle berichten