Afspraken IGZ – ziekenhuissector: basisset kwaliteitsindicatoren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de ziekenhuissector over het gebruik maken van de zogenaamde ‘basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen’. De basisset kwaliteitsindicatoren is opgesteld in samenwerking tussen de IGZ, NVZ, NFU, Federatie Medisch Specialisten en V&VN en wordt jaarlijks uitgevraagd door IGZ. Partijen zijn erin geslaagd om het aantal indicatoren terug te brengen van 307 naar 234. De IGZ denkt met een minder grote administratieve last, een beter resultaat te kunnen boeken op de verbetering van de kwaliteit van zorg. Door het terugdringen van het aantal indicatoren draagt IGZ bij aan de oproep tot het verminderen van de regeldruk binnen de gezondheidssector.

De basisset kwaliteitsindicatoren toetst de zorginhoudelijke kwaliteit binnen de ziekenhuissector. De indicatoren zijn daarom (voornamelijk) medisch inhoudelijke variabelen om de kwaliteit en veiligheid van geleverde zorg te meten. Het is daarom ook begrijpelijk dat de patiënt geen centrale rol speelt bij deze indicatoren. Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat de patiënt ontbreekt in wat de sector en de toezichthouder noemen ‘dé basisset voor het meten van kwaliteit’. Om de veranderingen in de zorg te stimuleren moet de sector en de toezichthouder erin slagen om inhoudelijke kwaliteit te verbinden aan de beleving en bevrediging van de behoeften van patiënten.