HEAD: handreiking control framework

HEAD, de beroepsvereniging voor financieel managers en de hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg, heeft een handreiking opgesteld voor het opzetten van een control framework voor de zorgsector. Er is aansluiting gezocht met het COSO model zodat gebruik wordt gemaakt van universele begrippen en uitgangspunten. Door aan te sluiten op COSO wordt het mogelijk om snel, op een voor de zorg passende wijze, gebruik te maken van instrumenten uit andere sectoren. Hierdoor profiteert de zorgsector van ervaringen uit andere sectoren, maar nog belangrijker kan de zorg voorkomen in (soort)gelijke valkuilen te stappen. De handreiking bevat:

  1. uitgangspunten en bouwstenen voor een control framework;
  2. randvoorwaarden om te kunnen implementeren;
  3. implementatiestappen;
  4. opzet voor rapportages voor stakeholders;
  5. tips voor draagvlak;
  6. onderhoud en beheer.

Een aanrader voor zorginstellingen die op het punt staan hun interne control systeem te moderniseren. Helemaal geweldig is het als zorginstellingen de slag maken om hard control te combineren met soft control. De toppers geven voorkeur aan het sturen op zachte indicatoren (iets anders dan soft controls).