Ervaringen van instellingen na één jaar decentralisatie

Geplaatst

Een jaar na de decentralisaties in het sociale domein maken instellingen voor zorg en begeleiding zich grote zorgen over de toegankelijkheid en over de kwaliteit van de ondersteuning die zij cliënten kunnen bieden. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door Regioplan onder ruim 175 instellingen voor zorg en begeleiding. Ruim de helft van de bevraagde aanbieders twijfelt of gemeenten wel goed in staat zijn om te bepalen welke ondersteuning burgers nodig hebben. Steeds meer cliënten zitten thuis omdat er onvoldoende aanbod aan ondersteuning is.

Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van zorg en begeleiding aan kwetsbare inwoners aanzienlijk uitgebreid. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdzorg, voor maatschappelijke ondersteuning en voor een deel van de langdurige zorg. Een enquête uitgevoerd door Regioplan onder meer dan 150 aanbieders van deze vormen van ondersteuning en onder 25 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, wijst uit dat aanbieders zich grote zorgen maken of zij nog wel voldoende in staat zijn om de hulp te bieden die cliënten nodig hebben. Aanbieders van dagbesteding maken zich vooral druk over de toegankelijkheid van de ondersteuning. Volgens ruim 60 procent van deze aanbieders zitten er steeds meer cliënten gedwongen thuis als gevolg van onvoldoende aanbod. Aanbieders van ouderenzorg en van geestelijke gezondheidszorg maken zich daarentegen vooral zorgen over de kwaliteit van de ondersteuning die zij kunnen bieden. Ruim twee derde van deze aanbieders twijfelt eraan of gemeenten weten welke ondersteuning burgers nodig hebben. Ook de helft van de bevraagde samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs maken zich zorgen over de kwaliteit van de ondersteuning die zij leerlingen kunnen bieden. De samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de gemeenten verloopt nog niet optimaal. Van de bevraagde jeugdzorgaanbieders is acht op de tien van mening dat cliënten door gemeenten te laat worden doorverwezen. Als gevolg hiervan staat zowel de toegankelijkheid als de kwaliteit van de zorg aan cliënten onder druk. Ondanks deze kritische geluiden, zien twee op de drie aanbieders ook de mogelijkheden van de decentralisaties om aan de slag te gaan met vernieuwing van zorg en begeleiding van cliënten. Dan moeten wel belangrijke knelpunten, zoals het niet op tijd herkennen van problemen door wijkteams, te laat doorverwijzen naar aanbieders en de toename van administratieve lasten aangepakt worden, aldus de instellingen.

(Bron: Regioplan, januari 2016)