Versterking invloed cliënten binnen de zorg

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt binnenkort gewijzigd. Eind september is het ambtelijk ontwerp van het voorgestelde wetsontwerp open gesteld voor internetconsultatie.

Hoofdlijn van de nieuwe Wmcz is dat cliëntenraden in plaats van een verzwaard adviesrecht instemmingsrecht krijgen voor onder meer de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Indien de bestuurder geen instemming krijgt van de cliëntenraad dat moet hij de lastige route bewandelen van het verkrijgen van toestemming van een commissie van vertrouwenslieden. Het instemmingsrecht zal de invloed van cliënten versterken.

De nieuwe Wmcz zal ook nieuwe taken creëren voor het IGZ. Onder meer zal het IGZ erop toezien dat er sprake is van goed werkende cliëntenraden binnen instellingen. Grotere zorginstellingen moeten een gelaagd systeem van cliëntenraden inregelen.

De nieuwe Wmcz sluit aan bij het rapport van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg over gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars. Het rapport bevat een pleidooi voor veelzijdigheid bij het inregelen van cliëntmedezeggenschap. Jammer is dat het rapport sterkt leunt op het juridische onderscheid tussen zeggenschap en medezeggenschap. Voor goed functionerende cliëntenmedezeggenschap, waarbij de behoeften en belangen van cliënten centraal staan, is meer nodig dan nieuwe regels.

Meer weten over de nieuwe regels? Klik hieronder voor onze analyse en aanbevelingen.

Ontwerp Wmcz 2017: analyse, kanttekeningen en aanbevelingen