Meer keuzen vrijheid voor cliënten: experiment persoonsvolgende inkoop

De NZa heeft de spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop. Dat gaat in januari 2017 van start voor cliënten die gebruik maken van verzorging en verpleging in Zuid-Limburg en van gehandicaptenzorg in Rotterdam. Zij kunnen makkelijker kiezen voor zorg die het beste bij hun past. Onderdeel van dit experiment is een andere inkoop- en bekostigingsmodel. Zorgaanbieders maken geen volume- en prijsafspraken meer met de Wlz-uitvoerder. Onder het experiment mag iedereen, die zorg levert en voldoet aan generieke inkoopvoorwaarden, de zorg tegen een vast tarief in rekening brengen. Opzet is dat nieuwe zorgaanbieders makkelijker toe kunnen treden. Dat betekent meer keuze voor de cliënt. Het experiment is een belangrijk onderdeel van de tien vernieuwingspunten in de langdurige zorg die de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt in de brief “Waardig leven met zorg” aan de Tweede Kamer. Cliënten krijgen tijdens het experiment meer (onafhankelijke) actieve ondersteuning om zorgvragen, behoeften en wensen helder te krijgen bij het vinden van een passend zorgaanbod. Ook binnen instellingen wordt gekeken hoe de zorg zoveel mogelijk aan kan sluiten bij de behoefte van cliënten. Gedurende het experiment wordt gemonitord wat de daadwerkelijke effecten zijn in de veranderingen van de vraag en het aanbod. (Bron: NZa nieuwsbericht 27 oktober 2016)