Masterclass Value Based Healthcare

Twee weken geleden bezocht Ger Haan de Masterclass Value Based Healthcare die door Skipr werd georganiseerd. Onderstaand enkele indrukken. Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Ger: ger.haan@zorgopkoers.nl

Value based healthcare (VBHC) is als idee erg eenvoudig en charmant: zorg zou georganiseerd moeten worden rondom waarde (value) voor patiënten. Waarde is hier gedefinieerd als de resultaten van behandeling (uitkomsten) ten opzichte van de kosten van behandeling. Het gedachtegoed is ontwikkeld op Harvard Business School door managementgoeroe Michael Porter. Wat hij al jaren verkondigt is dat de realisatie van value-based healthcare start met het meten en bespreken van uitkomsten.
Detlef Loppow van de Martini-klinik, onderdeel van het universitair medisch centrum in Hamburg, geef aan waarom deze kliniek succesvol is bij het toepassen van VBHC. “We gebruiken value based healthcare in die zin dat we onze patiënten vragen wat de uitkomsten voor hen zijn. Daarnaast zijn we een gespecialiseerde kliniek, we behandelen alleen patiënten met prostaatkanker. De patiënten krijgen bij ons een betere kwaliteit van zorg, omdat we datgene wat we leren van de patiëntrapportages gebruiken om onze werkwijze, onze chirurgische technieken enzovoort, aan te passen.”

De overheid wil wel faciliteren, maar zorgorganisaties die met value based healthcare aan de slag willen moeten vooral zelf aan de slag gaan. Dat zei Erik Gerritsen, secretaris generaal van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Skipr-masterclass over waarde gedreven zorg. “We willen het vooral niet omarmen en als nieuwe beste praktijk opleggen aan het veld”, zei Gerritsen. Wel ziet hij een rol voor de overheid in het aanmoedigen en eventueel faciliteren van ontwikkelingen. “We hebben de innovatieplaats cure, waarbij een aantal ziekenhuizen geholpen wordt om uitkomstenregistratie te ontwikkelen. Registratie aan de bron proberen we te faciliteren. Er zijn allerlei manieren waarop we faciliteren, provoceren bijna misschien.”

Het toepassen van value based healthcare, ofwel door waarde gedreven zorg, begint bij “duidelijk maken waar je naartoe wilt”, zegt Maarten Akkerman, vicepresident value based healthcare bij EMEA Medtronic. Samenwerking is volgens hem een voorwaarde. Value based healthcare is niet iets wat je alleen kan doen in de gezondheidszorg”, zegt Akkerman. “Daar heb je samenwerking voor nodig. Als je focust op de uitkomst, gaat die samenwerking niet vanzelf, maar dan heb je wel allemaal dezelfde uitgangspunten en dezelfde blik op waar je naartoe wilt.”

Ivo Piest is COO van Bergman Clinics, in Nederland een voorloper op het gebied van value based healthcare. “Wij willen uiteindelijk, heel simpel voor een klant inzichtelijk maken wat er te kiezen valt en waar ze op moeten letten bij de keuze die ze maken”, zegt hij. “Als je value based healthcare goed wil doen, kun je daar op elk niveau van je organisatie iets mee doen”, gaat Piest verder. “Van verpleegkundigen tot consulenten, artsen en hele integrale teams. Uiteindelijk is het belangrijk dat je twee dingen doet. Dat je de kwaliteit van de zorg die je levert inzichtelijk maakt en dat een klant bij elke stap in het proces weet wat hem te wachten staat.”