De medisch specialist als partner van de patiënt; een ambitieuze visie die samenwerking vereist en verdient

Opzienbarend. Dat was mijn gevoel bij het lezen van de hoofdlijnen van het nieuwe visiedocument 2025 van de Federatie Medisch Specialisten. In dit document wordt een expliciete ambitie uitgesproken om wereldwijd topspeler te worden door écht partner te zijn voor patiënten en daarin ook expliciet holistisch te kijken naar gezondheid en kwaliteit van leven. Het begrip “toegevoegde waarde voor de patiënt” staat centraal in plaats van focus op medische kwaliteit.

Lees ik dat goed, dacht ik. Ja, het staat er echt! Het document is tot stand gekomen met stevige betrokkenheid van de beroepsgroep. Hoopvol. Want onze artsen zijn weliswaar goed opgeleid, maar specialisaties en superspecialisaties hebben ertoe geleid dat artsen een sterke focus hebben op een deel van mijn lichaam, en op het oplossen van “een deelprobleem”. Het is veelal lastig een arts of een artsenteam te vinden waarbij ik het gevoel heb écht in totaliteit gezien te worden, ook al laat mijn lichaam een samenspel van verschijnselen zien. Ook is de medische oplossing van het (deel)probleem niet altijd de beste verbetering voor mijn kwaliteit van leven. Wat is het dan oprecht mooi als artsen zelf onderkennen dat voor ieder van hen individueel en voor de beroepsgroep als geheel er een grote ambitie ligt in het stilstaan bij en met de patiënt als geheel.

De Federatie erkent ook dat de ambitie in dit document fors is gezien de werkelijkheid van vandaag. Acht jaren is daarom geen overdreven overgangsperiode. Het siert de artsenfederatie dat ze deze ambitie uitspreekt en ook wilt waarmaken. Waarbij ze zelf aangeeft dat het vertrouwen pas gerechtvaardigd wordt door daden en bijbehorende transparante resultaten. Natuurlijk horen daar ook randvoorwaarden bij. Vanuit patiëntenperspectief biedt het in ieder geval mogelijkheden om in dialoog de artsenambitie mede invulling te geven. Zo kunnen deze partners elkaar versterken.

De link met Value Based Health Care is vanzelfsprekend. Dus zorginstellingen die hiermee slagen (willen) maken kunnen zich ook gesterkt weten door dit visiedocument van de medisch specialisten. Zorgverzekeraars worden ook uitgenodigd hun steentje bij te dragen aan deze beweging; als aantoonbaarheid uitgangspunt is moet dat ruimte kunnen scheppen voor initieel vertrouwen.
Het begin is gemaakt, en dat verdient vertrouwen. Op 14 maart zal het Federatiecongres uitgebreid aandacht besteden aan alle elementen van de visie. In 2017 zal het vertrouwen gestaafd moeten worden met daden en resultaten, een mooie gezamenlijke ambitie.

Bij ZorgopKoers hebben we veel ervaring opgedaan met transformaties beginnend bij echte  toegevoegde waarde voor de klant/patiënt/zorgverzekerde. Ook wij dragen daarom graag ons steentje bij aan deze gewenste ontwikkeling waarin ieder iets te winnen heeft. Voor een oriënterend gesprek hierover kunt u ons bellen.

Ger Haan