Nieuwe Zorgbrede Governancecode: waar het “eigenlijk” om gaat

Het woordje “eigenlijk” heeft een bijzondere kracht in onze taal. Het betekent feitelijk: in de kern van de zaak. Dus als iemand zegt: eigenlijk zou ik meer tijd willen besteden aan mijn gezin of aan sporten, dan bedoelt die persoon met de mond te belijden dat dit goed zou zijn, maar geeft hij tevens aan dit (nog) niet te doen. Het is zogezegd een marker voor nog ongewenst gedrag.
Zo zit het ook met prioriteiten in een organisatie. Als iemand zegt: dit is waar het eigenlijk om gaat, dan zeg die persoon daarmee ook dat we veel tijd besteden aan andere zaken en dat we dit (nog) niet veranderd hebben.

Alertheid geboden

Door de nieuwe governancecode is er gelukkig veel ruimte om het over de kern van de zaak te hebben, en de ballast achterwege te laten. De uitdaging voor Goed Bestuur en Goed Toezicht is om nu te focussen op die (cultuur&gedrag)elementen, die maken dat deze organisatie meerwaarde toevoegt aan de maatschappij. In discussies zal daarbij regelmatig het woordje “eigenlijk” vallen. Let maar op.
Tip: spits uw oren als in discussies het woordje “eigenlijk” valt: dat is namelijk dé marker voor een belangrijk aandachtspunt in goede governance. Vraag eens door wat de spreker eigenlijk bedoeld te zeggen.

Ger Haan

We begeleiden Raden van Toezicht graag met maatwerk in het bijstellen op de nieuwe governancecode.