Renteswap? Drie tips

Regelmatig lezen we in kranten dat ook zorginstellingen problemen hebben met een renteswap. Een renteswap is een complex financieel product waarmee gespeculeerd wordt op de wisselende rentestanden. Op advies van de grootbanken hebben sommige zorginstellingen ook een renteswap bij hun lening aangeschaft. Met als bedoeling om de variabele rente op de lening vast te zetten, waardoor het risico op renteschommelingen verminderd.

De vraag is of een renteswap een passend product is en of de banken hun bijzondere zorgplicht goed zijn nagekomen door zo’n product aan te prijzen. Daarnaast is het maar de vraag of banken gedurende de looptijd van het product steeds goed hebben geadviseerd.

Momenteel onderzoeken banken of door hun verkochte renteswap’s voldoen aan het Uniform Herstelkader Rentederivaten. (Herstelkader). Het Herstelkader voorziet in een generieke oplossing. Pas tegen de zomer worden de eerste resultaten verwacht. Advocaten trappelen om te adviseren en desnoods procederen. Hieronder drie tips die het vinden van een oplossing bevorderen. Want, dagvaarden kan altijd nog.

Tip 1: Blijf in gesprek

Veel ondernemers kiezen ervoor om de strijd aan te gaan met hun bank. In de regel werkt dit contraproductief. Banken zijn ervan overtuigd dat zij goede producten hebben verkocht. Zij stellen dat de veranderende omstandigheden – vooral een structureel lagere rente – niet voor hun rekening moet komen. De strijd aanbieden met de bank zullen deze gevoelens alleen maar versterken. Een oplossing ligt dan verder weg. Blijf in gesprek met de bank. Heb begrip voor hun perceptie, maar wees volhardend in jouw mening dat het product niet paste en dat de advisering tekortschoot.

Tip 2: Verdiep je in je gesprekspartner

Neem de tijd om je gesprekspartner te leren kennen. Welke positie heeft hij in de organisatie van de bank? Wie neemt de beslissing binnen de bank en ben je hiermee in gesprek? Welk (intern) belang heeft jouw gesprekspartner en is dit bevorderlijk voor het vinden van een oplossing waarmee jij tevreden bent?

Tip 3: Sta open voor oplossingen

Wees inventief bij het zoeken naar een oplossing. In plaats van een schadevergoeding is het wellicht mogelijk om een gunstige herfinanciering af te spreken. Dit voorkomt gezichtsverlies voor de bank.

Henry Goverde