Zorgbrede Governancecode 2017: ZorgopKoers helpt

Met ingang van 1 januari is de Zorgbrede Governancecode 2017 van kracht. De transitie van regelgedreven naar waardengedreven toezien is hiermee ingezet. Sturen op gedrag en cultuur is voortaan leidend. “Open en integer’, ‘verantwoord en transparant’ en ‘lerend en zelfreinigend’ zijn enkele termen die door de IGZ en NZa gebezigd worden om de code te verduidelijken en inhoud te geven. Maar wat betekent dit nu in de praktijk voor raden van toezicht en de organisaties waarop zij toezien?

Door onze specifieke bundeling van expertise op het terrein van bestuurlijke verhoudingen, verandermanagement en procesbegeleiding kan ZorgopKoers een effectief maatwerkprogramma bieden om een Raad van Toezicht professioneel uit te rusten voor haar taak. Omdat wij daarbij beseffen dat tijd schaars is, is de tijdsbesteding voor de deelnemers beperkt tot 4 uur. Na het doorlopen van het programma kennen toezichthouders:

  • de achtergrond en impact van de Zorgbrede Governancecode 2017;
  • de gevolgen voor het functioneren van de Raad van Toezicht en haar individuele leden:
  • de benodigde acties voor de organisatie waarop u toeziet;
  • de voordelen van een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.

Indien u zich na het lezen van deze brief vragen stelt over de invoering van de code, dan is een kennismaking met ons voor u zeker interessant.

Nu al geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op. Of stuur een e-mail naar: info@zorgopkoers.nl

Henry Goverde 06 5315 3456

Ger Haan 06 4662 4444

Jan Verdonk 06 5314 9183