Goed bestuur 2017

Uitdagingen genoeg

Hoe gaat uw organisatie om met veranderende eisen rondom bestuur, toezicht en medezeggenschap?

Noodzaak transformatie in goed bestuur

Om succesvol te zijn is het adapteren aan nieuwe omgevingseisen noodzakelijk:

 1. hogere eisen aan goed bestuur en toezicht met accreditatie. Toename risico van aansprakelijkheid;
 2. cliënt centraal door toename wettelijke bevoegdheden met impact voor de hele organisatie;
 3. kritische wettelijke toezichthouders die zoekende zijn hoe zij hun taak effectief oppakken. Toename politieke druk;
 4. hogere eisen voor aantoonbaarheid waardoor vertrouwen in gedrag kan komen.

Aandachtsgebieden goed bestuur

Het Moreel Kompas vertaald naar aandachtsgebieden die uw organisatie verbindt met de wettelijke eisen en de inspraak van uw cliënten.

ZorgopKoers helpt

Structureren in de rol van adviseur/procesbegeleider:

 • Quick scan goed bestuur intern en extern
 • Bepalen risico’s en keuze voor de goede risicobeheersing
 • Bepalen voorwaarden succesvolle goed bestuur; vindt de geest in de regel
 • Goede werking checks and balances cliëntmedezeggenschap en werknemersmedezeggenschap
 • Bevorderen verandervermogen en onderlinge samenwerking; bepalen harde en softe factoren van succes
 • Advies over juridische, financiële en organisatorische aandachtspunten
 • Klankbord voor ethische en compliance zaken

Verankeren in de rol van programma-/projectmanager:

 • Implementatie verbeteringen
 • Begeleiden cultuurverandering
 • Totstandkoming succesvolle samenwerking
 • Advies over juridische, financiële en organisatorische aandachtspunten

Meer weten? Bel Henry Goverde (06 5315 3456) of stuur een e-mailbericht naar henry.goverde@zorgopkoers.nl