Ontdekken Waarnemen Blootleggen

Ontdekken, waarnemen en blootleggen, dat zijn de kernkwaliteiten van Dispicio. Wat we hieronder verstaan leggen we graag uit.

Ontdekken

Te weten komen hoe de vork in de steel zit. Op strategisch, juridisch of organisatorisch vlak. Of gewaarworden, beseffen dat zaken niet lopen zoals verwacht en hierop actie ondernemen. Ontdek samen met ons wat er beter kan. Of ontdek samen met ons hoe u zaken het best aan kunt pakken. Een product dat hier prima bij past is de 3- C Alliance Scan. Met dit instrument maken we op een eenvoudige wijze inzichtelijk in hoeverre uw organisatie samenwerkingsgeschikt is. Tevens wordt de scan ingezet om vastgelopen samenwerkingen vlot te trekken of voorgenomen allianties een vliegende start te geven.

Waarnemen

Waarnemen wordt snel gelieerd aan observeren maar luisteren is ook een belangrijke vorm van waarnemen. Beide vaardigheden spelen een grote rol om trajecten die politiek gevoelig zijn of waarbij een krachtenveld een belangrijke rol speelt op een juiste manier te laten verlopen. In de rol van consultant of interim (of waarnemend) programmamanager helpen wij u graag. Maar ook via ons product “Evaluatie modern toezicht” waarbij we organisaties op een gestructureerde wijze helpen bij de wettelijk verplichte evaluatie van de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen. 

Blootleggen

Indien nodig tot op het bod blootleggen. Uitzoeken war kan en niet kan. Risico’s in kaart brengen. Dat is wat wij onder blootleggen verstaan. Zodat u een weloverwogen keuze kunt maken en op deze manier de kans op succes vergroot. Een mooi voorbeeld hiervan is het “Assessment voor Innovaties”. Het assessment bestaat uit een combinatie van elementen uit risk-management en gedragswetenschappen met de mogelijkheid tot monitoring op de langere termijn. Met als doel om het innovatieproces te versnellen, de investeringsbehoefte te verminderen en zo de kans op succes voor de innovatie te vergroten.