ESF subsidie voor Assessment voor Innovaties mogelijk

Door onze relatie De Breed & Partners werden we geattendeerd op de subsidiemogelijkheid voor het Assessment voor Innovaties. De subsidie-aanvraag kan in week 15 worden ingediend en het subsidiebedrag bedraagt 50% van de totale kosten van het Assessment.

Als u wilt verkennen of u in aanmerking komt voor deze subsidie en geïnteresseerd bent in het Assessment ben ik graag bereid u verder te helpen. U kunt me bereiken op 06 53149183 of jan.verdonk@dispicio.nl.