Onze Producten

Dispicio is beschikbaar voor opdrachten met een strategisch karakter die we vanuit verschillende invalshoeken (organisatie, klant, juridisch) kunnen benaderen. Daarnaast bieden wij de volgende producten aan:

60 tot 70% van alle samenwerkingen tussen externe partijen haalt de doelstellingen niet. Benieuwd naar het waarom en wat u eraan om wel succesvol te zijn? Dispicio helpt u graag verder. Met de door ons ontwikkelde 3-C Alliance Scan maken we op een eenvoudige wijze inzichtelijk in hoeverre uw organisatie samenwerkingsgeschikt is. Tevens wordt de scan ingezet om vastgelopen samenwerkingen vlot te trekken of voorgenomen allianties een vliegende start te geven. Daarnaast blijven we u natuurlijk graag meer structureel ondersteunen bij het bereiken van uw samenwerkingsdoelstellingen.

Hoe gaat uw organisatie om met veranderende eisen rondom bestuur, toezicht en medezeggenschap? Om succesvol te zijn is het adapteren aan nieuwe omgevingseisen zoals de hogere eisen aan goed bestuur, de toenemende invloed van de cliënt en sturing en toezicht op soft controls noodzakelijk. Dispicio beschikt over de kennis en ervaring om samen met de bestuurder en diens toezichthouders of commissarissen de organisatie toekomstbestendig in te richten. Wij willen u speciaal wijzen op het programma dat we aanbieden om het functioneren van de Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen te evalueren.

Veel innovaties komen uiteindelijke niet of met vertraging op de markt. Omdat er te weinig aandacht is besteed aan de acceptatiegraad en dus de risico’s die de innovatie loopt bij alle betrokken partijen. Door het  Assessment voor Innovaties is het mogelijk deze risico’s in een vroeg stadium in kaart te brengen. Het assessment bestaat uit een combinatie van elementen uit risk-management en gedragswetenschappen met de mogelijkheid tot monitoring op de langere termijn. Met als doel om het innovatieproces te versnellen, de investeringsbehoefte te verminderen en zo de kans op succes voor de innovatie te vergroten. Goed voor de innovatie dus, het bedrijf achter de innovatie en de kapitaalverstrekker. 

Als u meer informatie wilt hebben over een van onze producten dan kunt u ons hieronder mail. Wij helpen u graag verder.