Het is crisis in de zorg: ‘werk dus samen’

Valt het op?

Valt het u ook op? Al die oproepen onlangs binnen de zorg om beter samen te werken. Na het prediken van meer marktwerking, het effectiever maken van regels en het toezeggen van meer geld, is het nu écht menens. Het is crisis, namelijk.

Van minister Hugo de Jonge tot aan de directievoorzitter van Zilveren Kruis, allemaal zien ze een noodzaak tot meer samenwerken binnen de zorg. Volgens deze laatste, zo is te lezen in Skipr, is er zelfs een brandende noodzaak tot samenwerking.

Samenwerken is lastig

Samenwerken is lastig! Onderzoek wijst uit dat 60 tot 70% van de samenwerkingsverbanden na 5 jaar hun doelen niet hebben gehaald. Allianties verliezen in 5 jaar 16 tot 49% van hun gezamenlijke marktaandeel. Slechts 1 op de 3 samenwerkingen verdient hun investering terug; 2/3 dus niet! En 50% resulteert in een verlies aan inkomsten of winst.

Wetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat er niet zomaar één reden is voor het mislukken van een samenwerking. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Wat opvalt is dat er zowel harde factoren (organisatie, structuur, soort governance), als zachte factoren (soort mens, competenties, team, cultuur en gedrag) zijn die bijdragen aan het mislukken van een alliantie.

3-C Alliantie Scan

Dat er niet één overheersende factor is om aan te wijzen waarom een samenwerking niet succesvol is, betekent dat er meerdere oplossingsrichtingen voorhanden liggen. Vaak wordt gesteld dat succes afhangt van een op samenwerking gerichte cultuur en gedrag binnen organisaties. Dat is waar, maar is ook maar een deel van het succesverhaal. Wat blijkt uit onderzoek is dat een integrale aanpak het meest bijdraagt aan een succesvolle samenwerking. Belangrijk is óók dat de samenwerking zélf centraal staat.

Dispicio vertaalt deze integrale aanpak naar haar product ‘3-C Alliance Scan’. Cultuur, capaciteit en condities om succesvol te kunnen samenwerken worden getoetst bij alle partijen die bij de samenwerking betrokken zijn, én bij het samenwerkingsverband zélf.

Door het inzetten van de 3-C Alliance Scan is een organisatie beter voorbereid om een samenwerkingsverband succesvol aan te gaan. Tevens geeft de scan inzicht op welke wijze vastgelopen samenwerkingen weer kunnen worden vlot getrokken.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Henry Goverde

Telefoon: 06 5315 3456
E-mail: henry.goverde@dispicio.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *