Wat de top van de meest innovatieve multinationals goed doet!

Inleiding

Al 14 jaar doet PWC wereldwijd onderzoek naar de trends binnen 1.000 van de meest succesvolle multinationals op het vlak van innovatie.

In 2018 is onderzocht wat typerend is voor de bedrijven die deze lijst aanvoeren. Ik wil u deze karakteristieken niet onthouden. U kunt de presentatie hier terugvinden.

6 Karakteristieken

PWC onderscheidt 6 karakteristieken die succes lijken te garanderen als je deze op de juiste wijze invult. Succes wordt hier gemeten door de groei in omzet en rendement. De 6 karakteristieken zijn:

  1. Goede samenhang tussen de bedrijfsstrategie en de innovatiestrategie.
  2. Een organisatiebreed cultuur die innovatie ondersteunt.
  3. De bestuurders zijn nauw betrokken bij het innovatieprogramma.
  4. Innovatie wordt gebaseerd op directe input van de eindgebruiker.
  5. Al vroeg in het innovatieproces worden keuzes gemaakt over doorgang van het project.
  6. De kwaliteit om de 5 genoemde karakteristieken te integreren.

Wat opvalt

De meest in het oog springend karakteristiek is voor mij nummer 5. Reeds in een vroeg stadium wordt het besluit genomen om de innovatie door te zetten of niet. Hierbij staat niet de vraag centraal of het theoretisch mogelijk is om de innovatie te realiseren. Dit is bij bijna alle voorstellen immers het geval. Er wordt met name gelet op de wenselijkheid van de innovatie (zie karakteristiek 4), het te verwachten rendement en de uniciteit. Bezint eer gij begint dus. Breng zo snel mogelijk de voordelen en risico’s in kaart en leg deze langs de meetlat van de doelstellingen die je als organisatie hebt bepaald.

Daarnaast geven de meeste multinationals aan dat ze nog steeds stappen kunnen zetten in hun zoektocht naar de diepere insights van de potentiële klant/gebruiker. Een duidelijk signaal dat deze discipline nog volop in ontwikkeling is en vergissingen op dit vlak dus nog steeds actueel zijn.

Aandachtspunten voor de startup

Dat er voor Philips geen wereld open gaat met het lezen van dit rapport lijkt mij vanzelfsprekend. Een startup kan hier echter wél wat van leren.

De belangrijkste les die ik wil meegeven is al eerder genoemd. Concentreer je niet op de vraag of de innovatie technisch mogelijk is. Veel zal op de korte of langere termijn slagen. Belangrijker is om reeds in een vroeg stadium de conclusie te trekken of de beoogde innovatie gewenst is en zoja in welke vorm.

Zorg voor een goed klankbord dat je enthousiasme tempert als dit nodig is door je de vraag voor te houden voor wie je dit allemaal doet. Combineer dit met het nodige huiswerk op het vlak van marktpotentie, gebruiksgemak, businessmodel en rendement en neem dan een besluit om door te gaan met ontwikkelen (en investeren). Voorkomen is immers beter dan genezen.

Jan Verdonk | Dispicio
06 5314 9183

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *