Integratie van risk management in het innovatieproces

In plaats van risicobeheer in een vacuüm uit te voeren, nemen toonaangevende bedrijven risicobeheer op in het innovatieproces, zo blijkt uit de resultaten van de PwC 2018 Risk in Review-enquête. Hierbij wordt tevens ingegaan op obstakels en geeft PwC advies om tot een goed evenwicht te komen*.

Grotere kans op succes

Bedrijven die deze integratie hebben ontdekt, hebben meer vertrouwen om nieuwe technologieën te beheren, zoals drones, geautomatiseerde procesautomatisering (RPA) of kunstmatige intelligentie. Die groep van hoger presterende bedrijven op gecombineerd innovatierisico worden adapters genoemd in de enquête. Dergelijke adapters hebben meer vertrouwen in hun vermogen om omzetgroei te voorspellen dan niet-adapters. Meer bedrijven (58%, vergeleken met 19% van de niet-adapters) zeggen dat risicomanagement van grote waarde is voor hun organisatie.

Adapters zijn bovendien beter in staat om:

  • nieuwe producten of services te ontwikkelen buiten het kernaanbod, of hun intrede te doen in een nieuwe branche (57% tot 21%);
  • technologieën te implementeren om nieuwe producten te ontwikkelen of nieuwe klanten in beeld te krijgen (57% tot 18%); en
  • technologieën te implementeren om bestaande producten of klantenervaring aanzienlijk te verbeteren (56% tot 20%).

Obstakels

De PwC-enquête, uitgevoerd onder risk managers in 76 landen, stelt dat een aantal obstakels vaker voorkomen bij niet-adapters. De meest voorkomende obstakels hierbij zijn de organisatiecultuur (gekozen door 63% van de niet-adapters), het gebrek aan leiderschap om innovatierisico’s aan te pakken (52%) en een gebrek aan organisatorische kennis van innovatiekansen en risico’s (53%).

De gegevens van PwC worden ondersteund door een andere recente enquête, waaruit blijkt dat bedrijven zich zorgen maken over de concurrentiepositie bij snelle wereldwijde bedrijfswijzigingen. Eenenzestig procent van de respondenten maakte zich zorgen over de weerstand tegen aanpassingen van bedrijfsmodellen in een onderzoek van adviesbureau Protiviti en North Carolina State University.

PwC adviseert

PwC adviseert bedrijven vijf acties om een ​​passend risico-rendementsevenwicht te bereiken in relatie tot innovatie:

  • leiders moeten zich committeren aan het belang van risicomanagement voor het innovatieproces en dit duidelijk communiceren;
  • betrek risicobeheer in een hele innovatiecyclus. Adapters hebben geleerd om de tweede verdedigingslinie – de risico- en compliancefunctie – te integreren met strategie rond innovatie. In een three-lines-of-defense-model is de eerste lijn operationeel management, gevolgd door risico en compliance en interne audit;
  • pas de risicobereidheid aan. Dit betekent niet dat een bedrijf meer risico moet nemen dan het kan verdragen, maar het moet consequent bewaken en waar nodig aanpassen hoe het risico’s gerelateerd aan innovatie ziet;
  • ontwikkel nieuwe competenties. Het aanleren van nieuwe vaardigheden moet breed van opzet zijn, dus niet enkel beperkt tot een innovatieteam. Een bedrijf dat bijvoorbeeld gebruik begint te maken van RPA, zal bij interne auditors vaardigheden verbeteren om dergelijke innovatie effectief te kunnen auditen;
  • bewaak de effectiviteit van risicomanagement. Het moet een continu proces zijn om ervoor te zorgen dat de tweede verdedigingslijn relevant blijft en gericht is op bedrijfsdoelen.

Nawoord

Er is in de loop der jaren al veel geschreven over het integreren van componenten van risk management in het innovatieproces. En natuurlijk kijkt PwC vanuit het perspectief van de risk-manager en preekt voor eigen parochie. De cijfers geven echter een helder beeld. De overheersende tendens is echter dat het integreren van risk management inderdaad de risico’s vermindert maar het innovatieproces vertraagt. Dit laatste hoeft echter niet het geval te zijn mits je de risico’s zo vroeg mogelijk in het proces identificeert. Dispicio kan u hierbij helpen.

Jan Verdonk (06 5314 9183)

* Dit blog is gebaseerd op een artikel in Financial Management d.d. 11-4-2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *