Wmcz 2018: aangenomen door Eerste Kamer

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is door de Eerste Kamer op 21 mei 2019 als hamerstuk aangenomen.

Voordat de nieuwe wet in werking kan treden dient eerst het traject van de uitvoeringsregeling te zijn doorlopen. Hiervoor geldt momenteel de Internetconsultatie. Wanneer dit traject vlot doorlopen wordt is het mogelijk dat de Wmcz 2018 medio 2020 in werking treedt. Maar zeker is dit nog niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *