Samenwerken is geen aangeboren eigenschap

Het belang van samenwerken neemt toe en er is een breed gedragen inzicht dat samenwerken gebaat is bij het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Als persoon maar ook als organisatie. Hoe samenwerkingsvaardig is uw organisatie?

Ontwikkelen persoonlijke samenwerkingsvaardigheden

Sommige stromingen in het lager en middelbaar onderwijs besteden momenteel ruim aandacht aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Om zo jong mogelijk, zo goed mogelijk te zijn voorbereid op kwaliteiten die de maatschappij later van je zal vragen. Eigenschappen die worden aangeleerd zijn actief luisteren, complimenteren, hulp kunnen verlenen, kunnen delen, conclusies delen maar bijvoorbeeld ook het oneens kunnen zijn met een idee. Kortom onderwerpen die passend zijn om op termijn tot een waardevol teamlid uit te groeien.
 
Het aanbod voor volwasseneneducatie groeit maar blijft achter bij de structurele aandacht die er in het lager en middelbaar onderwijs wordt besteed aan samenwerkingsvaardigheden. Merkwaardig, want het zal voor iedere lezer duidelijk zijn dat de zojuist genoemde eigenschappen niet bij iedereen op een voldoende niveau ontwikkeld zijn. Deze markt zal dus zeker nog groeien. De vaardigheden om samen te werken zijn immers niet aangeboren.

Samenwerkingsvaardigheden van een organisatie

Zowel een interne als externe samenwerking is gebaat met teamleden waarbij de persoonlijke samenwerkingsvaardigheden goed zijn ontwikkeld. Als je als organisatie echter een externe samenwerking wilt aangaan, zal je ook als organisatie moeten beschikken over voldoende ontwikkelde samenwerkingsvaardigheden om succesvol te zijn. Hierbij valt te denken aan aspecten als cultuur, condities en capaciteiten. Cultuur richt zich hierbij op het openstaan voor anderen, de leiderschapsstijl maar ook ambitie en noodzaak voor samenwerking. Condities om samen te werken als organisatie vertaalt zich naar de inrichting van de governancestructuur in het samenwerkingsverband en de hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij niet alleen aan een budget maar ook het faciliteren van het traject en het inschakelen van externe ondersteuning. De capaciteiten waarover je als organisatie moet beschikken heeft natuurlijk een overlap met de persoonlijke samenwerkingsvaardigheden maar ook met de aandacht die wordt besteed aan de ontwikkeling van deze capaciteiten, het lerend vermogen en de wijze waarop de competenties om samen te werken intern structureel worden geëvalueerd .

Quick Scan “Toetsen samenwerkingsvaardigheden”

Weet u hoe vaardig uw organisatie is om succesvol samen te werken? Dispicio heeft een Quick Scan ontwikkeld waarmee u kunt toetsen in welke mate uw organisatie over samenwerkingsvaardigheden beschikt en dus in staat is om succesvol samen te werken. 

Het invullen van de Quick Scan is kosteloos en vergt maar 10 minuten. We verzamelen uw gegevens en binnen twee werkdagen sturen wij u het resultaat toe, met daarbij enkele suggesties. Als u meer over dit onderwerp wilt weten, zijn wij graag bereid u verder te helpen.

Jan Verdonk
06 5314 9183

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *