Doelmatige netwerken

Een onderzoek van TIAS naar netwerkvorming in de intensive care sector trok mijn aandacht.
Bij het vormen van een netwerk zijn tenminste vier factoren van belang, aldus het onderzoeksrapport:

  1. de mate van vertrouwen;
  2. het aantal deelnemers;
  3. de aanwezigheid van expertise en competenties;
  4. het doel van de samenwerking.

Het onderzoek leert helaas dat netwerken vaak niet succesvol zijn. Vaak zijn netwerken niet effectief en doelmatig. Er zijn verschillende oorzaken, maar wat mij opvalt is het bestaan van een overlap tussen verschillende soortgelijke netwerken, met vaak dezelfde deelnemers. Het lijkt alsof iedereen de beste bedoelingen heeft, maar dat er geen regie is op het doelmatig vormgeven van deze netwerken.

Het creëren van een succesvol netwerk is net als het creëren van een succesvolle samenwerking. De belangrijkste factoren voor een succesvol samenwerking zijn:

  1. kies de juiste partners;
  2. voel jezelf gelijk aan elkaar;
  3. bepaal een gemeenschappelijke visie en lange termijn doelstellingen;
  4. leg zaken eenduidig en transparant vast (van intentie naar contract);
  5. begin klein en denk groot. Los de problemen van vandaag op maar denk samen ook na over de mogelijkheden die de volgende dag biedt;
  6. evalueer en leer.

Deze factoren gelden ook voor het opzetten van een effectief en doelmatig netwerk. Waarbij het belangrijk is om bij het begin goed stil te staan bij het formuleren van het doel en het kiezen van de vorm van het netwerk.

Mijn ervaring is dat bij het vormen van een netwerk of samenwerking de betrokken partijen onvoldoende ruimte voor zichzelf creëren om te kunnen brainstormen over doel, vormgeving en de rol van elke deelnemer. Met brainstormen bedoel ik dat er ruimte ontstaat voor een open gesprek hoe de samenwerking eruit komt te zien. Vaak gaat het in deze fase over de vormgeving van de samenwerking met daarbij de rollen en inbreng van de verschillende deelnemers. Best lastig want (sommige) deelnemers kunnen er belang bij hebben om niet gelijk al hun kaarten op tafel te leggen.

Mijn advies is durf te brainstormen en stel je kwetsbaar op. Dit draagt bij aan het benodigde vertrouwen waardoor de deelnemers beter in staat zijn om een glashelder doel te stellen voor hun netwerk.

Henry Goverde

Telefoon: 06 5315 3456
E-mail: henry.goverde@dispicio.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *