Geslaagde Deep Dive sessie Paccus Industrial

Inleiding

Woensdag jongstleden heeft er in het Expodium in Oosterhout een succesvolle Deep Dive sessie plaatsgevonden waarbij experts uit diverse geledingen hun mening konden geven over de Force Feedback Joystick van Paccus Industrial. De Deep Dive sessie, onderdeel van het Assessment voor Innovaties, werd georganiseerd door Dispicio in samenwerking met RAAF Business Innovation.

De innovatie

De Force Feedback Joystick is de eerste professionele joystick met feedback op basis van hydraulische kracht. De hydraulische kern maakt realistische processimulatie en realtime procesfeedback mogelijk. De stick kan communiceren met verschillende industriële interfaceprotocollen en is zodanig opgezet dat nieuwe protocollen op verzoek van de gebruiker kunnen worden geïmplementeerd. Zowel directe analoge ingangen als digitale besturing is mogelijk voor maximale flexibiliteit. Wil je meer weten, klik dan op deze link: Paccus: force feedback joystick

De Deep Dive sessie

Tijdens de Deep Dive sessie werd door experts met een verschillende achtergrond (ondernemers en gebruikers uit de voorkeursmarkten, innovatiedeskundigen, financieel/juridische experts en studenten) in 2,5 uur geïnventariseerd welke mogelijkheden en onmogelijkheden werden onderkend voor de joystick binnen de markten van het grondverzet en de offshore. Tevens werd vastgesteld waar de interne organisatie rekening mee moet houden. Dit leverde waardevolle inzichten op. Zo werd duidelijk dat binnen de markten van de offshore en grondverzet de joystick een belangrijke meerwaarde kan hebben voor specifieke werkzaamheden waarbij precisie een grote rol speelt. Bovendien werd er door de experts op gewezen dat Paccus International zowel op het juridische als financiële vlak stappen moet zetten om succesvol te kunnen zijn. “Het geeft ons een forse duw in de goede richting” was dan ook een van de opmerkingen van de eigenaren van Paccus. “Dit hadden we veel eerder moeten doen”.

Assessment voor Innovaties

De Deep Dive sessie maakt onderdeel uit van ons Assessment voor Innovaties. Tijdens het assessment wordt nagegaan hoe we van een idee een goed idee kunnen maken. Veel innovators  blijven zich te lang enkel op hun innovatie concentreren. Om de innovatie zo snel mogelijk op de markt te introduceren is meer nodig. Je organisatie moet er zowel operationeel, financieel en juridisch klaar voor zijn en je moet heel gericht weten welk deel van de markt je op welke wijze wilt benaderen. Het assessment geeft hiervoor de eerste aanzet. Een verantwoorde basis om op door te gaan.

Het assessment bestaat uit 3 delen. Tijdens het eerste deel gaat Dispicio in gesprek met de innovator/ondernemer om de markt te specificeren en intern de zaken door te lichten. In het tweede deel ontstaat via desk research een meer objectief beeld van de relevante aandachtspunten. In het laatste deel, de Deep Dive sessie, worden door experts met een verschillende achtergrond, op basis van de gedegen voorbereiding, aanbevelingen gedaan voor een stevige basis. Tot slot volgt een eindrapport. De totale doorlooptijd bedraagt 4 tot 6 weken en het assessment komt deels voor subsidie in aanmerking.

Bent u ook geïnteresseerd in het Assessment voor Innovaties dan willen wij u graag verder informeren.

Jan Verdonk

06 5314 9183

jan.verdonk@dispicio.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *