Wmcz: laatste nieuws

Inleiding

Op 6 september 2019 heeft de ministerraad ingestemd met het ontwerpbesluit met regels over het toepassingsbereik van de nieuwe Wmcz (Wmcz 2018). De Eerste Kamer heeft tot medio oktober 2019 de mogelijkheid om op het ontwerpbesluit te reageren.

Toepassing Wmcz 2018

Het ontwerpbesluit geeft in artikel 2 aan dat de Wmcz 2018 niet van toepassing is op:

  1. militair geneeskundige diensten die geen zorg verlenen op grond van de Wlz of ingevolge de Zorgverzekeringswet;
  2. justitiële inrichtingen die zorg verlenen op grond van specifieke wettelijke regels;
  3. GGD’n en gemeenten die zelf jeugdgezondheidszorg of ouderengezondheidszorg verlenen;
  4. voorzieningen die via PGB zijn gefinancierd, mits de meerderheid van de bestuurders verbonden zijn aan de cliënten van de voorziening;
  5. instellingen die uitsluitend een bepaalde vorm van zorg verlenen, zoals het afnemen van bloed of het uitvoeren van zwangerschapsecho’s.[1]

Inwerkingtreden nieuwe Wmcz

De intentie is om de nieuwe Wmcz op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Gelet op een implementatieperiode van zes maanden betekent dit dat de definitieve tekst van de wet en alle uitvoeringsregels rond 1 januari 2020 wordt gepubliceerd.

Henry Goverde

Telefoon: 06 5315 3456

E-mail: henry.goverde@dispicio.nl

_____

Ontwerpbesluit Wmcz 2018


[1]. Voor een volledige opsomming zie artikel 2, onder e, Ontwerpbesluit Wmcz 2018.

l

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *