Zorg: regionale samenwerking komt te traag op gang

Inleiding

Elk jaar publiceert KPMG haar rapportage ‘Wie doet het met wie’ binnen de zorgsector. De rapportage geeft een overzicht en analyse van de stand van zaken van de samenwerkingen binnen de zorg. KPMG is optimistischer dan vorig jaar, maar waarschuwt dat vooral op regionaal niveau de samenwerking te traag op gang komt.

Regionale samenwerking: belangrijk maar lastig

De belangrijkste redenen om regionaal samen te werken is het anders willen inrichten van het zorglandschap, zodat de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden. Maar in de praktijk is dit lastig te realiseren. Belemmeringen zijn vooral de niet-passende financiering, een gebrek aan goede data-uitwisseling en het gemis van een centrale regie.

Regionale spelers hebben geen beeld hoe hun samenwerking eruit zou moeten zien. Het speelveld is complex en versnipperd. Het zetten van de eerste stappen is daarom moeilijk.[1]

Het lijkt erop dat partijen pas bereid zijn om samen te werken wanneer ze uitzicht hebben hoe hun samenwerking eruit komt te zien. En wat dit concreet voor hen betekent. Een typische kip-en-ei situatie. Maar de kunst van het smeden van een succesvol samenwerking is dat je juist met elkaar daarnaar op zoek gaat.

Wat kun je doen?

Natuurlijk zijn externe omstandigheden van invloed om samen te kunnen werken. En deze externe omstandigheden zijn vaak moeilijk te beïnvloeden. Maar binnen de eigen organisatie kun je wél veel doen; zonder te veel risico’s. Je kunt namelijk investeren om jouw organisatie beter voor te bereiden om succesvol samen te werken.

Dit begint door een beeld te vormen van de samenwerkingsvaardigheid van jouw organisatie. Dit doe je door de ‘3 C’s’ te toetsen:

  • Cultuur: welke ervaringen neemt je mee in de samenwerking?; hoe ver reikt jouw ambitie om tot resultaat te komen?; hoe open staat jouw organisatie voor samenwerken?;
  • Capaciteit: wat wilt je van de ander weten?; welke vaardigheden voor samenwerken zijn er aanwezig?; hoe groot is het lerend vermogen van de organisatie?;
  • Condities: welke hulpmiddelen heb je tot beschikking/nodig?; welke investeringen zijn noodzakelijk?; welke governancestructuur heeft de voorkeur?

Door de ‘3 C’s’ van jouw organisatie in beeld in hebben, ben je beter voorbereid om een samenwerking aan te gaan. Het levert ook inzichten ter verbetering van (interne) samenwerkingen die niet volgens plan van de grond komen. Hierdoor neemt de kans op een succesvolle samenwerking aanzienlijk toe.

Dispicio helpt u graag bij het toetsen van de ‘3-C’s’ binnen uw organisatie.

Henry Goverde

Telefoon 06 5315 3456

E-mail: henry.goverde@dispicio.nl


[1]. KPMG ‘Wie doet het met wie: het verbonden zorglandschap’, 2019, pagina 8.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *