Is innovatief ondernemen in de zorg een mijnenveld?

Inleiding

Stel u heeft een prima idee dat tot een substantiële besparing kan leiden in de zorg. Stel dat u erin slaagt deze innovatie tegen een marktconforme prijs te produceren. Dan ligt de wereld voor je open zou je denken. De realiteit in Nederland is anders.

Over innoveren en ondernemen

Een ondernemer onderneemt en een innovator innoveert. Belangrijk is echter ook dat een ondernemer innoveert, om zo de toekomst van zijn onderneming te zekeren, en de innovator onderneemt zodat de maatschappelijke en financiële waarde wordt gecreëerd die men met de innovatie beoogt. De ondernemer redt zich in de regel wel. Voor veel innovators blijkt het echter niet zo gemakkelijk om te ondernemen. Marketing, netwerken, bedrijfsvoering en inkoop zijn taken die niet altijd allemaal passen bij de innovator als persoon. Toch moeten er inkomsten worden gegenereerd met name als de subsidies voor ontwikkeling opdrogen en investeerders je afschrikken. Een proces dat vraagt om veel opoffering, ook van degenen die je het meest na staan.

Er zijn veel publieke en private initiatieven die op een of andere manier ondersteuning verlenen maar aan het einde van de rit zal het ondernemerschap van de innovator worden getoetst. Welke beslissingen neem je op het vlak van samenwerking, marktbewerking en productie? In hoeverre is jouw droom reëel en waar wil, kan en durf je bij te stellen? 

Een goede stakeholdersanalyse helpt

Om als ondernemer een beslissing te nemen is een goede voorbereiding op dit besluit van groot belang. Als innovatieve ondernemer in de zorg hoort bij deze voorbereiding zeker een stakeholdersanalyse. Want de zorg in Nederland zit gecompliceerd in elkaar en het helpt enorm als je duidelijk voor ogen hebt welke partijen voor jou van belang zijn.

Je kunt hierbij 4 categorieën onderscheiden namelijk, de financier, de beïnvloeder, de klant en de gebruiker. De gebruiker zul je al wel voor ogen hebben gehad bij de ontwikkeling van de innovatie. De klant is degene die je factuur betaald en in veel gevallen is dat niet de gebruiker. Denk aan het ziekenhuis, de zorginstelling, fysiotherapeut of  huisarts aan wie je levert. Dit kunnen tevens degenen zijn die optreden als beïnvloeder, de persoon of instantie die de gebruiker of klant adviseert om jouw innovatie te gaan gebruiken. De beïnvloeder is van groot belang om voet aan de grond te krijgen. Deze moet de voordelen van de innovatie onderkennen en deze onder de aandacht van de gebruiker willen brengen. En ja, de beïnvloeder kan ook de klant zijn maar dat hoeft zeker niet altijd.

Tot slot is er nog de financier. Denk hierbij aan de zorgverzekeraars, het zorgkantoor of de gemeenten. Vervelend wordt het als de innovatie een besparing oplevert voor de ene partij maar meerkosten betekent voor de ander. Er kan veel vertraging ontstaan om de innovatie dan daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Jan Verdonk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *