Verslag seminar “Innovatief ondernemen in de zorg”

Verslag seminar “Innovatief ondernemen in de zorg”

Donderdag 13 februari organiseerde Dispicio, samen met RAAF Business Innovation, het seminar “Innovatief ondernemen in de zorg”. Aan de hand van 2 voorbeeldcases konden ondernemers met elkaar in gesprek over de blokkades, zo noemde ze het zelf, waar ze tegenaan liepen bij de marktintroductie van hun innovatie.

E = K x A

Uitgangspunt van het seminar was tweeledig. Allereerst was het enkel bedoeld voor ondernemers die elkaar zouden helpen. Ten tweede stond niet de innovatie centraal maar de acceptatie van de innovatie. Zoals Norman Maier voor ons heeft onderzocht, wordt de Effectiviteit immers bepaald door de Kwaliteit (van de innovatie) te vermenigvuldigen met de Acceptatiegraad. Een zesje scoren voor beiden leidt tot een dikke onvoldoende van 3,6. Je dient voor zowel de kwaliteit als acceptatiegraad minimaal een 8 te behalen om tot een voldoende score te komen. Omdat er al veel aandacht uit gaat naar de kwaliteit stond tijden dit seminar de acceptatiegraad centraal. M.a.w. welke partijen/organisaties/mensen hebben invloed op het uiteindelijke succes van de innovatie en hoe kun je hiermee omgaan.

De cases

Guido van Liere van Eritek International en Maarten Gijssel van Kinetic Analysis namen de deelnemers mee in hun ondernemersreis binnen de zorg. Guido gaf daarbij een toelichting op het pad dat is afgelegd om zijn product voor vergoeding in aanmerking te laten komen en het vervolg hierop. Hij gaf de aanwezigen de volgende inzichten en tips mee:

  • het proces om voor vergoeding in aanmerking te komen duurt lang, voert je langs veel partijen en vraagt administratief het nodige;
  • iedere verzekeraar zal maatwerkafspraken maken. Als je ook de administratie voor cliënten wilt voeren, vergt dit veel aandacht en mankracht;
  • onderzoek de verdienmodellen van die partijen (in de case van Guido waren dat de ergotherapeuten en bandagisten) die je kunnen helpen om het product op de markt te introduceren en ben waar mogelijk aanvullend. Zoek naar de win-win;
  • focus niet alleen op Nederland. In het buitenland kan het gemakkelijker zijn om jouw product te introduceren.

Maarten ging in op het ondernemerschap en de beslissingen die hij heeft genomen om het plezier in het ondernemerschap te behouden. Hij kwam met de volgende inzichten en tips:

  • doe waar je goed in bent en blijf je daarop focussen (in het geval van Maarten het vergaren en verklaren van data);
  • zoek de juiste, aanvullende partners zowel tijdens de ontwikkelings- als introductiefase;
  • maak duidelijke afspraken met deze partners en leg deze vast;
  • maak waar mogelijk gebruik van de vele subsidiemogelijkheden die er zijn.

Leren van elkaar

Na de pauze kregen de deelnemers de gelegenheid om zelf vragen in te brengen. Mede naar aanleiding van de cases ging daarbij de belangstelling het meest uit naar de stakeholderanalyse en de wijze waarop je de juiste partners ontmoet en bindt. In een open en ontspannen sfeer werden ideeën uitgewisseld. De ondernemers met een beperkte zorgachtergrond verbaasden zich over de veelheid aan partijen die een rol spelen in het zorgproces. Bestudering van zorgprotocollen kan een eerste stap zijn om inzicht hierin te vergaren. Dit inzicht kan vervolgens worden uitgewerkt in een stakeholdersanalyse. Specifiek voor de zorg is er de SHINE-methodiek die je kunt gebruiken en die je tevens leert hoe je verdienmodellen aanvullend kunt laten zijn. Wat ons dan meteen bracht bij het zoeken naar de geschikte partners. Vertrouw niet te veel op tussenpersonen die de marktbewerking op zich nemen. Zij zijn meestal actief voor meerdere partijen en promoten vooral die producten die voor hen het meest lucratief qua winstmarge en/of omzet zijn. Beter is het om te partneren met bedrijven waar jouw product of dienst de functionaliteit van hun product of dienst vergroot. Het is natuurlijk afhankelijk van het soort innovatie om hier een pasklaar antwoord op te geven.

Tot slot

Een seminar dat zeker voor herhaling vatbaar is volgens de deelnemers. Ook zouden ze graag met elkaar in contact blijven met de voorkeur voor een vervolgbijeenkomst. Met dank aan RAAF Business Innovation en Lust Catering.