Wmcz 2018: inwerkingtreding bekend

Wmcz 2018

Het is zover.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 treedt op 1 juli 2020 inwerking. Dit is bekend gemaakt in het Staatsblad van 14 maart jongstleden.

Klik hier voor een overzicht van de verschillen met de huidige Wmcz.

Henry Goverde