Samenwerken is een vak. Is uw organisatie vakbekwaam?

Het belang van samenwerken zal voor uw organisatie in de toekomst alleen maar toenemen. Omdat u niet alles zelfstandig kunt of wilt doen, omdat de klant of leverancier daarom vraagt of omdat u wilt innoveren. Maar in hoeverre bent u in staat om succesvol een alliantie aan te gaan?

Doelen worden vaak niet gehaald

Slechts 1 op de 4 strategische allianties bereikt de doelen in een periode van 5 jaar is gebleken uit een onderzoek aan de Universiteit van Tilburg. Weinig bemoedigend als je weet dat externe samenwerkingen steeds meer het succes gaan bepalen van jouw organisatie. De redenen waarom het resultaat achterblijft bij de verwachtingen zijn divers en velerlei. Cultuurverschillen, verschillen in doelstellingen tussen partners, onvoldoende leiderschap of marktgerichtheid zijn de belangrijkste. Steeds meer organisaties beseffen dat succesvol samenwerken niet vanzelf komt. Samenwerken is een vak dat men in de praktijk leert. Maar hoe krijg je dit vak het vlotst onder de knie?

De 3 C’s

De consultants van Dispicio hebben een ruime ervaring bij het begeleiden van samenwerkings-verbanden. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we het 3-C model ontwikkeld. Dit model helpt om de samenwerking een stevige en constructieve basis te geven. In onze ogen spelen 3 elementen een belangrijke rol bij succesvol samenwerken:

De Condities waarbinnen de samenwerking plaatsvind. Denk hierbij aan het inrichten van de governance, afspraken over investeringen en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. Daarnaast is de Cultuur ten aanzien van samenwerken binnen de deelnemende organisaties mede bepalend. Denk hierbij aan open staan voor de ander, de ambitie en de ervaring met samenwerken. Tot slot gaat het om de Capaciteiten binnen uw organisatie om samen te werken. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden zoals luisteren, sensitiviteit en overtuigingskracht en last but not least het lerend vermogen binnen uw organisatie.

Quick Scan

Op basis van de 3 C’s heeft Dispicio een Quick Scan ontwikkeld waarmee u snel een eerste inzicht krijgt in de mate van vakbekwaamheid op het gebied van samenwerken binnen uw organisatie. Het betreft een enquête die maximaal 10 minuten van uw tijd vraagt om in te vullen. De resultaten geven u een eerste inzicht in de mate waarin uw organisatie het vak samenwerken onder de knie heeft (zie onderstaand spinnenweb als voorbeeld).

De Quick Scan, die tevens onderdeel is van de meer uitgebreide 3-C Alliance Scan, kan gebruikt worden binnen organisaties en tussen samenwerkende organisaties onderling. Aandachtspunten worden inzichtelijk, benodigde acties snel duidelijk.

Als u via de Quick Scan een eerste inzicht wilt krijgen hoe samenwerkingsvaardig uw organisatie is, kunt u contact met ons opnemen.

Wij helpen u graag verder.

Jan Verdonk                                                                   Henry Goverde
06 53149183                                                                   06 53153456
jan.verdonk@dispicio.nl                                             henry.goverde@dispicio.nl