De Kracht van de Stilte

Inleiding

Onlangs las ik in de Harvard Business Review het artikel “Cracking the code of sustained collaboration” waarin uit de doeken wordt gedaan op welke wijze je werkt aan een duurzame (interne) samenwerking. Zeker aan te bevelen leesvoer met vooral veel tips en tricks. Een van de tips die wordt gegeven heeft betrekking op de kracht van de stilte. Deze tip wil ik graag met u delen.

Meditatie, verkoop en de kracht van de stilte

Beetje vreemd misschien om de woorden meditatie en verkoop in dezelfde titel te lezen maar binnen deze disciplines is de kracht van de stilte het meest bekend. Iedereen die mediteert onderkent het belang van het in gesprek gaan met jezelf. Stilte is een belangrijke randvoorwaarde om dit te bereiken. Je buitensluiten van de duizenden prikkels die je dagelijks ervaart is al een prestatie op zich. Maar als je dit weet te realiseren, en dus de kracht van de stilte ervaart, pas dan kun je het gesprek met jezelf starten.

Elke verkoper weet dat degene die het meest aan het woord is tijdens een onderhandeling de zwakste positie heeft. Het bewust laten vallen van stiltes, die vervolgens de gesprekspartner een impuls geven om het woord te nemen en meer in zijn of haar kaarten te laten kijken is een methode die elke succesvolle verkoper kent en gebruikt.

Samenwerken en de kracht van de stilte

Het gebruik van de kracht van de stilte bij het stimuleren van de (interne) samenwerking is een mengvorm van het in gesprek gaan met jezelf en het bewust stil zijn om de ander aan het woord te laten. Centraal daarbij staat het luisteren. Luisteren geeft ruimte aan anderen maar ook jezelf om een situatie beter in te schatten en de rol en het belang voor de ander beter te begrijpen. Je bent niet bezig om je eigen gedachten op een rijtje te zetten en na te denken over je woordkeus en expressie maar je verdiept je door te luisteren in de kernvraag en de mogelijkheden om er samen uit te komen.

Verbeteren van luistervaardigheden

Luistervaardigheden kun je op verschillende manieren verbeteren. Allereerst door het stellen van vragen. Dit voorkomt dat je zelf aan het woord wilt zijn en verplicht je ook naar het antwoord te luisteren. Niet gemakkelijk en vanzelfsprekend vooral voor diegenen die breed van stof zijn maar wel een prima eerste stap om jezelf verder te bekwamen in het luisteren. De grootste valkuil is overigens dat je je gesprekspartner niet laat uitpraten en je dus nog steeds bezig bent met vooral het ordenen van je eigen gedachten. Concentreer je dus op de ander.

Maar niet alleen het gesproken woord maar ook je lichaamstaal vertelt een verhaal. En hier komt de kracht van de stilte om de hoek kijken. Niet de stilte in het gesprek maar de stilte in jezelf. Zonder woorden toch converseren. Je ogen, mond, armen of houding het werk laten doen. Een andere manier om in gesprek te zijn met jezelf maar ook met de ander. Niet laten horen maar laten zien dat je interesse hebt, de ander wilt begrijpen. Stil zijn maar toch in gesprek. Dit laatste doe je niet even maar kan wel een belangrijk hulpmiddel zijn om effectief samen te werken.

Jan Verdonk