Het nieuwe oude normaal

Geplaatst

In de zomer van 2020 werd er veel gepubliceerd over het nieuwe normaal. Omdat optimisten dachten dat het virus grotendeel op zijn retour was en we in die periode wat onbezorgder konden leven. De waarheid is echter anders. Uit een enquête van 1Vandaag blijkt dat 71% van de bevolking verwacht pas in oktober van dit […]

Zorg: wat is goed bestuur?

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding Een vriend wees me op de blog van Paul Frissen en Pauline Meurs “Verlangen naar uniformiteit frustreert goed bestuur”; hij weet namelijk dat goed bestuur en toezicht dierbare onderwerpen  voor mij zijn. Vooral wanneer deze onderwerpen spelen binnen het sociaal domein. Frissen en Meurs leveren stevige kritiek op het nieuwe toezichtskader Kader Goed Bestuur […]

Leiderschap en samenwerken

Geplaatst

Inleiding Uit een onderzoek uit 2018 van de Universiteit van Tilburg bleek dat 3 op de 4 samenwerkingsverbanden of allianties de oorspronkelijke doelen niet haalden. Een van de belangrijkste redenen hiervoor was onvoldoende leiderschap. Wat betekent dit voor u als u wilt gaan samenwerken? Wat is leiderschap? En wanneer is dit (on)voldoende? 5 Kernelementen van […]

Veranderingen voor stichtingen en verenigingen: WBTR treedt in werking

Geplaatst

Inleiding De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. De WBTR stamt uit een onderzoek uit 2013 waaruit bleek dat de taakomschrijving en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen aanpassing behoefde. Met name omdat het besef is ontstaan dat belangrijke maatschappelijke activiteiten […]

Gezond blijven of beter worden

Geplaatst

Dat is een vraag die veel Nederlanders bezighoudt in een wereld die door corona wordt gedomineerd. Vaccinatie of medicatie voor u persoonlijk, lockdown of gewoon doorgaan voor uw bedrijf; stilstand of de volgende stap voor het samenwerkingsverband waarin u actief bent. Dispicio denkt met u mee. Voor u persoonlijk Laat ik me vaccineren, met de […]

Jeugdzorg: verbeter de samenwerking met gemeenten

Geplaatst

Inleiding De nijpende problemen in de jeugdzorg blijven de krantenkoppen halen. De laatste weken lezen we vooral over de grote winsten die sommige jeugdzorgaanbieders opstrijken. Vaak gaat het om nieuwe toetreders die gelden afromen die anders naar gevestigde jeugdzorgaanbieders zouden gaan. Een evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er knelpunten bestaan in de uitvoering […]

Crisis! En Door…

Geplaatst Een reactie plaatsen

Bent u op zoek naar perspectief voor uw onderneming? Nog voor corona was de wereld al volop aan het veranderen: energietransitie, import tarieven, Brexit, cybercrime, boerenprotesten en nog veel meer maakten van het vertrouwde iets vreemds. Wat goed was in het verleden voor jouw onderneming bleek niet goed genoeg voor de toekomst. En toen kwam […]

Energietransitie en productinnovatie: kansen en bedreigingen anno 2020?

Geplaatst

RAAF Business Innovation en Dispicio nodigen je graag uit voor deelname aan het seminar: Energietransitie en productinnovatie:kansen en bedreigingen anno 2020? Donderdag 3 december 2020 | 9:30 uur – 13:00 uur Ben jij als ondernemer gericht op het creëren, produceren en vermarkten van innovatieve oplossingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid en begrijp je dat er […]