Bestuurlijke vernieuwing

Klaar voor de toekomst

Is uw organisatie toekomstbestendig? Hoe anticipeert u op de transitie in de zorg? Sluit het organisatiemodel aan bij de huidige wensen van de cliënten en medewerkers? Wat zijn de implicaties voor de bestuurders en toezichthouders als er veranderingen worden geïnitieerd?

 • Toetsing / bijstelling missie en visie.
 • Begeleiding Bestuur en Raad van Toezicht bij bijstelling organisatiemodel.
 • Begeleiding Bestuur bij implementatie organisatiemodel.

Zorgbrede Governancecode 2017

Begeleiding van de implementatie van de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017, zodat u als Bestuur en Raad van Toezicht optimaal bent uitgerust om te voldoen aan de nieuwe eisen en maatschappelijke verwachtingen:

 • uitleg over de nieuwe eisen voor goed bestuur en toezicht;
 • handzame vertaling naar wat dit in de praktijk betekent voor het gedrag en de invulling van de nieuwe rol;
 • dialoog met wettelijke toezichthouders bevorderen.

HEAD control framework 

Het optimaliseren van controles binnen uw organisatie zodat deze aansluiten bij uw missie en visie en uw veranderingen ondersteunen:

 • ontwikkelen van organisatie eigen normen die aansluiten bij het normenkader van wettelijke toezichthouders;
 • ontwikkelen van soft controls die bijdragen aan de gewenste cultuur van uw organisatie.

Goede cliëntmedezeggenschap 

Het centraal stellen van de cliënt is een speerpunt van de zorg. Dit vereist het moderniseren van cliëntmedezeggenschap zodat uw organisatie kan aantonen hoe zij inhoudt geeft aan de wensen en behoeften van cliënten:

 • ontwerpen van cliëntmedezeggenschap structuur (gelaagd systeem van centraal en decentrale cliëntenraden;
 • ontwerpen van een medezeggenschapregeling;
 • trainen hoe cliënten inhoud kunnen geven aan hun nieuwe bevoegdheden.