Bewuste en onbewuste processen van samenwerken – Erik van de Loo

De kwaliteit en effectiviteit van allianties zijn sterk afhankelijk van de
wijze waarop men een samenwerkingsverband aanstuurt. Samenwerking
dient voor alle partijen die in de alliantie betrokken zijn, meerwaarde op
te leveren. Hier laveren de betrokkenen in zekere zin tussen hoop en
vrees; men kan er beter van worden, maar wellicht ook slechter. Het gaat
hier om zowel bewuste als onbewuste betekenissen en belevingen van de
alliantie. Deze zijn af te leiden uit de vele typische metaforen, sprookjes
en fantasieën die de alliantie pleegt op te roepen. Zij beïnvloeden in sterke
mate hoe men zich feitelijk in de alliantie gedraagt en bepalen daarmee in
belangrijke mate ook het uiteindelijke succes ervan. Deze bijdrage levert
een verkenning van deze dynamiek en van de lessen die hieruit te trekken
zijn voor het begrijpen en managen van allianties. (dr. E. van de Loo)

Bewuste en onbewuste processen van samenwerken – Erik van de Loo