Koersflits

We houden regelmatig met onze Koersflits onze relaties op de hoogte van actualiteiten en onderwerpen die ons boeien en voor u nuttig zijn. Hieronder staan ook de nieuwsberichten die we eerder publiceerde onder de naam ZorgopKoers.

2021

Koersflits 2021 nummer 1: 

2020

Koersflits 2020 nummer 10: Gezond blijven of beter worden | Jeugdzorg: verbeter de samenwerking met gemeenten | Nieuwe ronde subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoach | Seminar Energietransitie en productinnovatie: kansen en bedreigingen anno 2021 | Nieuw product: Crisis! En door… | Fijne Feestdagen | Onze producten | Nieuwsflitsen.

Koersflits 2020 nummer 9: Corona en externe samenwerking: tips | Succesvol samenwerken ondanks ‘Teams’ | Seminar Energietransitie | Nieuw product: Crisis! En door… | Onze Producten | Nieuwsflitsen

Koersflits 2020 nummer 8: Seminar Energietransitie en productinnovatie: kansen en bedreigingen

Koersflits 2020 nummer 7: De Kracht van de Stilte Gedwongen samenwerking: aanpassing Jeugdwet | Seminar Energietransitie en productinnovatie | Preview: het Revisie Business Model

Koersflits 2020 nummer 6: Vakantiegevoel | Kader Goed Bestuur 2020: RvT opgelet | Is de ambtenaar 3.0 ook samenwerkingsvaardig? | Modern toezicht in tijden van verandering | Assessment voor Innovaties

Koersflits 2020 nummer 5: Corona, zorginnovatie en het klantperspectief | Bestuur en toezicht: wat verandert? | Nieuwe zorgaanbieders opgelet: Wtza komt eraan | Partner Dispicio: RAAF Business Innovation | Evaluatie Modern Toezicht

Koersflits 2020 nummer 4: Ondernemen in het Nieuwe Normaal: take a Deep Dive | Samenwerken is een vak: hoe vakbekwaam is uw organisatie? | Bestuurders en toezichthouders in tijden van nood | Subsidie coach verlengd | Wmcz 2018: geen uitstel

Koersflits 2020 nummer 3: Gemeenschapszin voor nu en in de toekomst

Koersflits 2020 nummer 2: Klantreviews: wat moet de klant ermee | Wmcz 2018: de veranderingen op een rij | Seminar Innovatief Ondernemen in de Zorg | Goed bestuur DeSeizoenen – lessons learned

Koersflits 2020, nummer 1: geen vuurwerk van Dispicio | Jeugdsector: gedwongen samenwerking geen oplossing | De Blokkeren | Governancecode Zorg: eerste evaluatie

2019

Koersflits 2019 nummer 11: innovatie in de zorg: mijnenveld? | wijkverpleging: de slagkracht van de coöperatie | the times they are ‘a-changin’ | governance Code Cultuur 2019

Koersflits 2019 nummer 10: loyaliteit is routine, ook in de zorg | de juiste zorg op de juiste plek: ACM beleid | succesvol innoveren begint met een goed idee | governance: de raad van toezicht van de stichting  

Koersflits 2019 nummer 9: hoe gaat u om met risico’s? | regionale samenwerking zorg te traag | cultuurverschillen en fusie | Wmcz: laatste nieuws

Koersflits 2019 nummer 8: geslaagde Deep Dive sessie | governance zorginstellingen | 10 signalen vastgelopen samenwerking | doelmatig netwerken  

Koersflits 2019 nummer 7: blinde vlek bij samenwerken (2) | samenwerken geen aangeboren eigenschap | kwaliteitsverbetering wettelijke controle

Koersflits 2019 nummer 6: blinde vlek bij samenwerken (1) | zelfevaluatie RvC Woningcorporaties | Wmcz 2018: consultatie uitvoeringsregeling | integratie risk management in innovatieproces  

Koersflits 2019 nummer 5: waarden in relatie tot innovatie | goed bestuur in de zorg krijgt prioriteit | wat de top innovatieve multinationals goed doen

Koersflits 2019 nummer 4: crisis in de zorg, werk dus samen / waarom moeilijk doen als samen kan / modern toezicht in de 21ste eeuw / proefpersonen gezocht

Koersflits 2019 nummer 3: introductie Dispicio

Koersflits 2019 nummer 2: webinar ZorgopKoers en Health Valley: ontdek de 6 geheimen van succesvol samenwerken

Koersflits 2019 nummer 1: ZorgopKoers wordt Dispicio / uitnodiging Webinar / governance en samenwerking verzekerdeninvloed en de zorgverzekeraar / innoveren is maatwerk

2018

Koersflits 2018 nummer 11: succesvol innoveren door minimaliseren van risico’s / commonsense corporate governance principles 2.0 / aanscherpen fusietoezicht – samenwerking nog belangrijker

Koersflits 2018 nummer 10: toets je veronderstellingen / Wmcz 2018 bereikt Tweede Kamer / proportioneel toezicht loont

Koersflits 2018 nummer 9: Ger Haan verlaat ZorgopKoers / marktwerking en samenwerking / Wet BIG aangepast

Koersflits 2018 nummer 8: hoe beoordeel je waardegerichte zorg / Governancecode Zorg: waardegedreven governance, maar hoe doe je dat? / de noodzaak van maatschappelijk acceptatie van innovaties / winstuitkering in de zorg op komst?

Koersflits 2018 nummer 7: Wmcz 2018: laatste wijzigingen / evalueer en leer van samenwerken / patiënt als copiloot

Koersflits 2018 nummer 6: stap voor stap samenwerken / publieke leiders: feed the monster / governancecode zorg par. 2.6

Koersflits 2018 nummer 5: strategisch partnership / netwerksamenwerking: informele leiders / governancecode zorg par. 2.3

Koersflits 2018 nummer 4: transformatie sociale domein net begonnen / van samenwerken in een goed team naar een top team / waar gaan we dit jaar op vakantie heen / pact voor de ouderenzorg door samen te werken

Koersflits 2018 nummer 3: je grote broer / wijziging Jeugdwet en Wmo 2015 / Wmcz 2018 kritiek BoZ / aandacht voor gedragsverandering / informateurs: ook waardevol in de zorg

Koersflits 2018 nummer 2: samenwerking

Koersflits 2018: nummer 1: NPS en een patiënt op haar gemak stellen

2017

Koersflits week 49 (2017/11) | Eind goed al goed en nog meer

Koersflits week 43 (2017/10) | “Peak-end”-regel, Gemoedsrust en Goed bestuur 

Koersflits week 36 (2017/9) | jeugdzorgplicht gemeenten en nog meer…

Koersflits week 28 (2017/8) | uitdagingen bij samenwerken

Koersflits week 24 (2017/7) | Zelforganisatie en de rol van de cliëntenraad, en meer…

Koersflits week 20 (2017/6) | Een patiënt is geen klant (of toch wel?)

Koersflits week 15 (2017/5) | Zelforganisatie: wat vindt de medewerkster zelf

Koersflits week 11 (2017/4) | Zelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht

Koersflits week 8 (2017/3) | Ook zo blij met een 7,5 voor het online tevredenheidsonderzoek?

Koersflits week 5 (2017/2) | Drie vragen voor een juiste positionering

Koersflits week 2 (2017/1) | De hoogtij van regels is voorbij

2016

Koersflits week 51 | Prettige Feestdagen

Koersflits week 49 | Zorgbrede Governancecode 2017

Koersflits week 47 | Welk teken heeft uw cultuur

Koersflits week 45 | Belangenbehartiging van cliënten

Koersflits week 43 | Versterking invloed cliënten binnen de zorg