Brief Minister Schippers 13 februari 2017 aan Tweede Kamer (disfunctionerende zorgbestuurders)

Genoeg regels om disfunctionerende zorgbestuurders aan te pakken, aldus Minister. Maar… regels helpen niet

Met haar brief van 13 februari 2017 aan de Tweede Kamer heeft Minister Schippers duidelijk gemaakt dat zij het niet nodig acht om aanvullende maatregelen te nemen tegen disfunctionerende bestuurders in de care sector. De brief ziet op bestuurders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ.

De brief is door ambtenaren zorgvuldig geschreven. Het geeft een opsomming van de civielrechtelijke, strafrechtelijke en publiekrechtelijke mogelijkheden om slechte bestuurders aan te pakken. Maatregelen die variëren van ontslag tot een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar. Kortom: het ministerie hecht eraan te benadrukken welke regels er zijn en welke nieuwe regels eraan komen. Voldoende regels, dus. Business as usual.

Maar het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur gebeurt niet aan de hand van regels. Daarvoor is iets anders nodig. Waaronder kwetsbaar gedrag, een drang tot dialoog en het sturen op vertrouwen. Onderwerpen die op ons terrein liggen. ZorgopKoers.

Brief Minister Schippers motie disfunctionerende zorgbestuurders