Crisis! En Door…

Geplaatst Een reactie plaatsen

Bent u op zoek naar perspectief voor uw onderneming? Nog voor corona was de wereld al volop aan het veranderen: energietransitie, import tarieven, Brexit, cybercrime, boerenprotesten en nog veel meer maakten van het vertrouwde iets vreemds. Wat goed was in het verleden voor jouw onderneming bleek niet goed genoeg voor de toekomst. En toen kwam […]

Energietransitie en productinnovatie: kansen en bedreigingen anno 2020?

Geplaatst

RAAF Business Innovation en Dispicio nodigen je graag uit voor deelname aan het seminar: Energietransitie en productinnovatie:kansen en bedreigingen anno 2020? Donderdag 3 december 2020 | 9:30 uur – 13:00 uur Ben jij als ondernemer gericht op het creëren, produceren en vermarkten van innovatieve oplossingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid en begrijp je dat er […]

De Kracht van de Stilte

Geplaatst

Inleiding Onlangs las ik in de Harvard Business Review het artikel “Cracking the code of sustained collaboration” waarin uit de doeken wordt gedaan op welke wijze je werkt aan een duurzame (interne) samenwerking. Zeker aan te bevelen leesvoer met vooral veel tips en tricks. Een van de tips die wordt gegeven heeft betrekking op de […]

Gedwongen samenwerking: wetsvoorstel aanpassing Jeugdwet

Geplaatst

Inleiding Op 1 januari 2015 is met de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering overgegaan naar de gemeenten. Gemeenten, als meest nabije overheid, zouden het best in staat zijn de hulp en ondersteuning dicht bij kinderen en gezinnen te organiseren en daarbij ook de noodzakelijke verbindingen met andere levensterreinen te kunnen leggen […]

Vakantiegevoel

Geplaatst

Vakantiegevoel Heb jij het al: het vakantiegevoel. Het je verheugen op een paar zorgeloze weken met familie, vrienden en/of dierbaren. Ontspannen in onbekende omgeving. Samen dingen beleven, herinneringen creëren. Je weken, soms maandenlang, verheugen op wat komen gaat. Of is corona dit jaar een sta in de weg? Vakantiestress Vakantiestress is het gevoel dat een […]

Is de ambtenaar 3.0 ook samenwerkingsvaardig?

Geplaatst

Inleiding Van de ambtenaar 3.0 wordt veel gevraagd. Niet alleen vertrouwt de burger nog steeds op zijn of haar vakinhoudelijke kennis, integriteit en politieke inlevingsvermogen, maar tevens verwacht diezelfde burger dat de ambtenaar midden in de maatschappij staat en proactief relevante verbindingen legt. Vaardigheden om succesvol samenwerkingsverbanden aan te gaan zijn nodig, maar waar leer […]

Modern toezicht in tijden van verandering

Geplaatst

Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen aan hun veranderende omgeving. Thema’s als digitalisering, privacy, cybersecurity en duurzaamheid domineren de agenda van bestuurders en commissarissen. Deze uitdaging is groter geworden door de heersende pandemie. Governance beweegt mee: de focus is niet langer gericht op de korte termijn maar op waardecreatie voor een brede groep van stakeholders […]

Kader Goed Bestuur 2020: raden van toezicht opgelet

Geplaatst

Inleiding De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben onlangs de vernieuwde versie van hun gezamenlijke toezichtkader Goed Bestuur gepubliceerd. Dit kader is een aanscherping van de oorspronkelijke versie uit juli 2016. Het voornaamste verschil tussen het kader 2016 en 2020 is de wijziging voor het deel van het interne toezicht. […]