Corona, zorginnovatie en het klantperspectief

Geplaatst

Webinars te over in deze corona periode onder meer over het volgens velen positieve effect dat corona heeft op het versnellen van innovatieve toepassingen in het zorgveld. Tijdens het webinar “Innovatie versus corona”, een initiatief van Vilans in samenwerking met HealthValley, ontstond in een gesprek met 3 panelleden echter een meer genuanceerd beeld dat ik […]

Nieuwe zorgaanbieders opgelet: Wtza komt eraan

Geplaatst

Inleiding De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) aangenomen. Deze wetten geven regels voor het melden van zorgverlening door nieuwe en bestaande aanbieders en stelt nadere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Doel van deze meldplicht is om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders […]

Bestuur en toezicht: wat verandert?

Geplaatst

Inleiding Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is, nadat deze wet door de Eerste Kamer is aangenomen, dat deze nog in 2020 in werking zal treden. Het wetsvoorstel stamt uit een onderzoek uit 2013 waaruit bleek dat de taakomschrijving en de aansprakelijkheid van bestuurders en […]

Ondernemen in het Nieuwe Normaal: take a Deep Dive

Geplaatst

U wilt toch ook weten wat er in de maatschappij, in uw branche, verandert zodat uw organisatie zich beter kan voorbereiden op het Nieuwe Normaal. Wat willen uw klanten? En uw leveranciers? Moet u naar een meer duurzame relatie met die leveranciers? Wat kunnen innovatieve toepassingen bijdragen? Gaat de overheid u steunen? Komen er ook […]

Bestuurders en toezichthouders in tijden van nood: lering trekken uit deze crisis

Geplaatst

Inleiding De coronapandemie en de crisismaatregelen van de overheid veroorzaken een ongekende crisis. Tal van organisaties staan voor ongekende uitdagingen. Bestuurders en toezichthouders staan voor verschillende dilemma’s. Waaronder de afweging in hoeverre wordt de eigen continuïteit van de organisatie voorop gesteld of wordt er ook ruimte gemaakt voor de belangen van werknemers en partners in […]

Inschrijftermijn subsidie implementatie en opschalingcoaching verlengd tot 30 juni

Geplaatst

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.  Er kan maximaal € 5.000 (zonder […]

Samenwerken is een vak. Is uw organisatie vakbekwaam?

Geplaatst

Het belang van samenwerken zal voor uw organisatie in de toekomst alleen maar toenemen. Omdat u niet alles zelfstandig kunt of wilt doen, omdat de klant of leverancier daarom vraagt of omdat u wilt innoveren. Maar in hoeverre bent u in staat om succesvol een alliantie aan te gaan? Doelen worden vaak niet gehaald Slechts […]

Bestuurders en toezichthouders in tijden van nood: lering trekken uit de coronacrisis

Geplaatst

Het functioneren in deze tijden van nood brengt extra uitdagingen voor bestuurders en toezichthouders. Als leiders van de organisatie zullen zij nog intensiever moeten samenwerken. Bestuurders moeten versneld ingrijpende maatregelen nemen. En terwijl in normale situaties toezicht met een zekere afstand kan plaats vinden, is daarvoor in tijden van crisis geen plaats. Maar deze crisis maakt […]

Gemeenschapszin voor nu en in de toekomst

Geplaatst 1 reactie

Corona Het coronavirus heeft heel de wereld in haar greep. En elk land heeft een eigen oplossing om het virus te bestrijden. Van een totale lockdown in China en Zuid-Korea tot een “we doen net of onze neus bloed” in Brazilië en Wit-Rusland en de totale ontkenning in Noord-Korea en Turkmenistan. Bij elk land dat […]

Wmcz 2018: inwerkingtreding bekend

Geplaatst

Wmcz 2018 Het is zover. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 treedt op 1 juli 2020 inwerking. Dit is bekend gemaakt in het Staatsblad van 14 maart jongstleden. Klik hier voor een overzicht van de verschillen met de huidige Wmcz. Henry Goverde