Geslaagde Deep Dive sessie Paccus Industrial

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding Woensdag jongstleden heeft er in het Expodium in Oosterhout een succesvolle Deep Dive sessie plaatsgevonden waarbij experts uit diverse geledingen hun mening konden geven over de Force Feedback Joystick van Paccus Industrial. De Deep Dive sessie, onderdeel van het Assessment voor Innovaties, werd georganiseerd door Dispicio in samenwerking met RAAF Business Innovation. De innovatie […]

Doelmatige netwerken

Geplaatst Een reactie plaatsen

Een onderzoek van TIAS naar netwerkvorming in de intensive care sector trok mijn aandacht. Bij het vormen van een netwerk zijn tenminste vier factoren van belang, aldus het onderzoeksrapport: de mate van vertrouwen; het aantal deelnemers; de aanwezigheid van expertise en competenties; het doel van de samenwerking. Het onderzoek leert helaas dat netwerken vaak niet […]

Statuten en governance bij zorginstellingen: aktie nodig

Geplaatst Een reactie plaatsen

Complexiteit neemt toe Door recente ontwikkelingen is het nodig dat zorginstellingen kritisch kijken naar de status van hun statuten, reglementen en governance. IGJ en NZa hebben onlangs aangegeven dat zij meer prioriteit gaan geven aan de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorg. In dit verband geven zij de onder toezicht staande instellingen […]

Kwaliteitsverbetering wettelijke controles: vier stappen, één methode

Geplaatst Een reactie plaatsen

Leren van andere sectorale toezichthouders De Nederlandse samenleving is opgedeeld in verschillende sectoren; denk aan zorg, volkshuisvesting en onderwijs. Bijna elke sector beschikt over een eigen wettelijke toezichthouder die oog heeft voor het maatschappelijke belang binnen die sector. Het is nuttig om kennis te nemen van de toezichtpraktijk binnen een andere sector dan die waarin […]

Samenwerken is geen aangeboren eigenschap

Geplaatst Een reactie plaatsen

Het belang van samenwerken neemt toe en er is een breed gedragen inzicht dat samenwerken gebaat is bij het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Als persoon maar ook als organisatie. Hoe samenwerkingsvaardig is uw organisatie? Ontwikkelen persoonlijke samenwerkingsvaardigheden Sommige stromingen in het lager en middelbaar onderwijs besteden momenteel ruim aandacht aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Om zo […]

Wmcz 2018: aangenomen door Eerste Kamer

Geplaatst Een reactie plaatsen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is door de Eerste Kamer op 21 mei 2019 als hamerstuk aangenomen. Voordat de nieuwe wet in werking kan treden dient eerst het traject van de uitvoeringsregeling te zijn doorlopen. Hiervoor geldt momenteel de Internetconsultatie. Wanneer dit traject vlot doorlopen wordt is het mogelijk dat de Wmcz […]