Wmcz 2018: inwerkingtreding bekend

Geplaatst

Wmcz 2018 Het is zover. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 treedt op 1 juli 2020 inwerking. Dit is bekend gemaakt in het Staatsblad van 14 maart jongstleden. Klik hier voor een overzicht van de verschillen met de huidige Wmcz. Henry Goverde

Klantreviews: wat moet de klant ermee

Geplaatst

Inleiding Vanochtend was ie daar ineens. Een mail of mijn aankoop mij goed was bevallen. Ik moest er even bij nadenken. Welke aankoop dan precies? O, ja het dekbed dat ik als kerstcadeau voor mijn dochter had besteld. De kerst die al weer bijna 2 maanden achter ons ligt. Nu is het natuurlijk altijd een […]

Verslag seminar “Innovatief ondernemen in de zorg”

Geplaatst

Verslag seminar “Innovatief ondernemen in de zorg” Donderdag 13 februari organiseerde Dispicio, samen met RAAF Business Innovation, het seminar “Innovatief ondernemen in de zorg”. Aan de hand van 2 voorbeeldcases konden ondernemers met elkaar in gesprek over de blokkades, zo noemde ze het zelf, waar ze tegenaan liepen bij de marktintroductie van hun innovatie. E […]

Goed bestuur DeSeizoenen – lessons learned

Geplaatst

Inleiding Eind 2019 heeft de IGJ haar rapport gepubliceerd naar aanleiding van het onderzoek – in samenwerking met de NZa – naar (de mate van) goed bestuur bij DeSeizoenen B.V. DeSeizoenen is een antroposofische zorginstelling voor gehandicapten en is onlangs kritisch in het nieuws geweest doordat er twijfels waren over de wijze van het financieren […]

Wmcz 2018: de veranderingen op een rij

Geplaatst

Inleiding Het verbeteren van de medezeggenschap van cliënten in de zorg kent een bewogen geschiedenis, die nog niet ten einde is. De laatste ontwikkeling is de herziening en verbetering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel Wmcz 2018 dat op 21 mei 2019 is aangenomen door de Eerste Kamer. […]

Verwacht geen vuurwerk van Dispicio

Geplaatst

Voor wat voor vuurwerk gaat Dispicio zorgen dit jaar werd me tijdens een nieuwjaarsreceptie door een collega-ondernemer gevraagd. Ik begon een gloedvol betoog over het verbeteren van samenwerkingstrajecten, innovaties succesvol op de markt brengen aangevuld met het evalueren van raden van toezicht/commissarissen. Maar even later vroeg ik me af: wat bedoel je met vuurwerk? Niets […]

Jeugdsector: gedwongen samenwerking is geen oplossing

Geplaatst

Inleiding De jeugdsector verkeert in crisis en minister De Jonge heeft in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij deze crisis wil keren. Er is extra geld toegezegd voor de uitvoering van de Jeugdwet: € 420 mln in 2019, € 300 mln in 2020 en € 300 mln in 2021. Er wordt […]

De Blokkeren

Geplaatst

De Blokkeren Mijn oog viel op een bijzondere briefwisseling waarbij Jos de Blok (Buurtzorg) en als reactie hierop Luc Kenter (Thebe) tips geven aan minister De Jonge om de toekomst van de wijkverpleging zonniger in te kunnen zien. Er zijn verschillen inderdaad tussen beiden maar wat hebben ze gemeen? Buurtzorg als vernieuwer Sinds Jos de […]

Governancecode Zorg: eerste evaluatie en aanbevelingen

Geplaatst

Inleiding De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in 2016 als opvolger van de Zorgbrede Governancecode 2010 een nieuwe governancecode vastgesteld: de Governancecode Zorg, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze op zeven principes gebaseerde code is een vorm van zelfregulering, zodat de overheid zorginstellingen de ruimte geeft om op eigen […]