Verhuurderheffing: niet van toepassing buitensporige last

Geplaatst

Zorginstellingen kunnen getroffen worden door de verhuurderheffing. De jurisprudentie is schars. Interessant is het vonnis van de Rechtbank Gelderland. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de verhuurderheffing bij een verhuurder van hofjeswoningen leidt tot een zodanig buitensporige last dat deze heffing achterwege moet blijven. De belastingplichtige doet onder meer een beroep op artikel 1 van het […]

Meer keuzen vrijheid voor cliënten: experiment persoonsvolgende inkoop

Geplaatst

De NZa heeft de spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop. Dat gaat in januari 2017 van start voor cliënten die gebruik maken van verzorging en verpleging in Zuid-Limburg en van gehandicaptenzorg in Rotterdam. Zij kunnen makkelijker kiezen voor zorg die het beste bij hun past. Onderdeel van dit experiment is een andere inkoop- en […]

Welk teken heeft uw cultuur?

Geplaatst

Beloften zijn vaak soortgelijk. Veel zorginstellingen spreken uit wat hen drijft en hoe ze hun cliënten tegemoet willen treden. Beloften als: “iedereen verdient een waardevol leven” of “wij bieden excellente zorg“ of “betere zorg begint met een goed gesprek” of “wij treden u gastvrij tegemoet”. Waardevolle beloften die hun waarde behouden als ze elke dag […]

Belangenbehartiging van cliënten: waar gaat het nu eigenlijk om?

Geplaatst

We hebben het samen over procedures, aanbod, kosten en tevredenheid maar uiteindelijk zijn dit voorwaarden om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Toch verzanden veel initiatieven in deze procedures, kosten etc. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? En wat kan de cliëntenraad met deze vraag. Mag ik afrekenen? Iedereen op een […]

Slapen onder eigen dekbed mag

Geplaatst

We kennen nog de situatie dat bewoners van Thebe graag onder hun eigen dekbed wilde slapen, maar dat het bestuur dit voor mensen met een laag inkomen niet mogelijk maakte. Nadat dit de aandacht van de landelijke media trok, werd door Thebe snel een oplossing gevonden. Vanwege deze casus heeft Zorginstituut Nederland het Wlz kompas […]

Versterking invloed cliënten binnen de zorg

Geplaatst

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt binnenkort gewijzigd. Eind september is het ambtelijk ontwerp van het voorgestelde wetsontwerp open gesteld voor internetconsultatie. Hoofdlijn van de nieuwe Wmcz is dat cliëntenraden in plaats van een verzwaard adviesrecht instemmingsrecht krijgen voor onder meer de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Indien de bestuurder geen instemming krijgt […]

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Geplaatst

Begin van deze zomer is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aan de Tweede Kamer toegestuurd. Met dit wetsvoorstel worden een aantal belangrijke wijzigingen voor de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij voorgesteld. Door een aantal wetsartikelen binnen Boek 2 Burgerlijk Wetboek te verplaatsen naar het algemene gedeelte worden deze artikelen ook […]

Ervaringen van instellingen na één jaar decentralisatie

Geplaatst

Een jaar na de decentralisaties in het sociale domein maken instellingen voor zorg en begeleiding zich grote zorgen over de toegankelijkheid en over de kwaliteit van de ondersteuning die zij cliënten kunnen bieden. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door Regioplan onder ruim 175 instellingen voor zorg en begeleiding. Ruim de helft van de bevraagde […]