Invloed van cliënten op zorgverzekeraars

Geplaatst

Invloed cliënten op zorgverzekeraars Twintig jaar ná het inwerkingtreden van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen lijkt het erop dat cliënten ook invloed krijgen op de besluitvorming van besturen van zorgverzekeraars. De wet ‘Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar’ (Wet verzekerdeninvloed) is in de maak. Met […]

Verhogen waskosten toegestaan

Geplaatst

De zorgaanbieder en de Centrale Cliëntenraad (CCR) vragen de LCvV een bindende uitspraak te doen over een voorgenomen besluit van de zorgaanbieder tot uniformering en verhoging van de waskosten voor cliënten die wonen op de psychogeriatrische locaties. De zorgaanbieder wil afwijken van het verzwaard advies dat de CCR heeft gegeven inzake dit voorgenomen besluit. Door […]

Wordt de jeugdzorgbestuurder de nieuwe slager?

Geplaatst

Slagerij J. van der Ven Tegen het einde van het jaar zijn er altijd weer allerlei hitlijsten te beluisteren. Een vaste klant in de hoogste regionen van deze lijsten is “Het dorp” van Wim Sonneveld. Een lied vol weemoed naar de tijd dat het leven nog eenvoudig en overzichtelijk was. Een tijd omringt door een […]

Geen cliëntenraad per locatie verplicht

Geplaatst

De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarbij Lunet Zorg was betrokken. De discussie ging erom of een zorgaanbieder de verplichting heeft om op elke locatie een cliëntenraad in te stellen. ‘Zo’n verplichting is complex en kostbaar om te organiseren’, zegt de zorgaanbieder. ‘Pas een cliëntenraad op elke […]

De Beperkte Macht van de Regel

Geplaatst

“For some of our most important beliefs we have no evidence at all, except that people that we love and trust hold these beliefs. Considering how little we know, the confidence we have in our beliefs is preposterous – and it is also essential.” (D. Kahneman, Thinking Fast and Slow). Onze samenleving is ondertussen zo […]

Masterclass Value Based Healthcare

Geplaatst

Twee weken geleden bezocht Ger Haan de Masterclass Value Based Healthcare die door Skipr werd georganiseerd. Onderstaand enkele indrukken. Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Ger: ger.haan@zorgopkoers.nl Value based healthcare (VBHC) is als idee erg eenvoudig en charmant: zorg zou georganiseerd moeten worden rondom waarde (value) voor patiënten. Waarde is hier […]

Verhuurderheffing: niet van toepassing buitensporige last

Geplaatst

Zorginstellingen kunnen getroffen worden door de verhuurderheffing. De jurisprudentie is schars. Interessant is het vonnis van de Rechtbank Gelderland. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de verhuurderheffing bij een verhuurder van hofjeswoningen leidt tot een zodanig buitensporige last dat deze heffing achterwege moet blijven. De belastingplichtige doet onder meer een beroep op artikel 1 van het […]

Meer keuzen vrijheid voor cliënten: experiment persoonsvolgende inkoop

Geplaatst

De NZa heeft de spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop. Dat gaat in januari 2017 van start voor cliënten die gebruik maken van verzorging en verpleging in Zuid-Limburg en van gehandicaptenzorg in Rotterdam. Zij kunnen makkelijker kiezen voor zorg die het beste bij hun past. Onderdeel van dit experiment is een andere inkoop- en […]

Welk teken heeft uw cultuur?

Geplaatst

Beloften zijn vaak soortgelijk. Veel zorginstellingen spreken uit wat hen drijft en hoe ze hun cliënten tegemoet willen treden. Beloften als: “iedereen verdient een waardevol leven” of “wij bieden excellente zorg“ of “betere zorg begint met een goed gesprek” of “wij treden u gastvrij tegemoet”. Waardevolle beloften die hun waarde behouden als ze elke dag […]