Belangenbehartiging van cliënten: waar gaat het nu eigenlijk om?

Geplaatst

We hebben het samen over procedures, aanbod, kosten en tevredenheid maar uiteindelijk zijn dit voorwaarden om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Toch verzanden veel initiatieven in deze procedures, kosten etc. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? En wat kan de cliëntenraad met deze vraag. Mag ik afrekenen? Iedereen op een […]

Slapen onder eigen dekbed mag

Geplaatst

We kennen nog de situatie dat bewoners van Thebe graag onder hun eigen dekbed wilde slapen, maar dat het bestuur dit voor mensen met een laag inkomen niet mogelijk maakte. Nadat dit de aandacht van de landelijke media trok, werd door Thebe snel een oplossing gevonden. Vanwege deze casus heeft Zorginstituut Nederland het Wlz kompas […]

Versterking invloed cliënten binnen de zorg

Geplaatst

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt binnenkort gewijzigd. Eind september is het ambtelijk ontwerp van het voorgestelde wetsontwerp open gesteld voor internetconsultatie. Hoofdlijn van de nieuwe Wmcz is dat cliëntenraden in plaats van een verzwaard adviesrecht instemmingsrecht krijgen voor onder meer de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Indien de bestuurder geen instemming krijgt […]

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Geplaatst

Begin van deze zomer is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aan de Tweede Kamer toegestuurd. Met dit wetsvoorstel worden een aantal belangrijke wijzigingen voor de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij voorgesteld. Door een aantal wetsartikelen binnen Boek 2 Burgerlijk Wetboek te verplaatsen naar het algemene gedeelte worden deze artikelen ook […]

Ervaringen van instellingen na één jaar decentralisatie

Geplaatst

Een jaar na de decentralisaties in het sociale domein maken instellingen voor zorg en begeleiding zich grote zorgen over de toegankelijkheid en over de kwaliteit van de ondersteuning die zij cliënten kunnen bieden. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door Regioplan onder ruim 175 instellingen voor zorg en begeleiding. Ruim de helft van de bevraagde […]

Integriteit in zorgorganisaties

Geplaatst

Integriteit in zorgorganisaties: mogelijkheden voor bestuurders Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft onlangs het signalement ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’ aangeboden aan de minister van VW&S. Het signalement onderzoekt de mogelijkheden die bestuurders hebben om integriteit binnen zorgorganisaties te bevorderen, en geeft de grenzen aan waar ze tegen aanlopen. Het signalement concludeert […]

Transitieprogramma’s: hoezo klantgericht implementeren?

Geplaatst

Bij een bankafschrift was lange tijd heel duidelijk hoe moeilijk het voor een bank was om klantgericht te denken. Op MIJN bankafschrift stond debet en credit altijd beschreven vanuit het oogpunt van de BANK. Gelukkig is dat bankafschrift tegenwoordig vanuit mezelf te beleven; nu de rest van het bankgedrag nog ….. Bij transitieprogramma’s lees en […]

Eerste Kamer akkoord met nieuw klachtrecht

Geplaatst

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg Nieuwsbericht Rijksoverheid | 06-10-2015 | De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat […]

HEAD: handreiking control framework

Geplaatst

HEAD, de beroepsvereniging voor financieel managers en de hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg, heeft een handreiking opgesteld voor het opzetten van een control framework voor de zorgsector. Er is aansluiting gezocht met het COSO model zodat gebruik wordt gemaakt van universele begrippen en uitgangspunten. Door aan te sluiten op COSO wordt het […]