Afspraken IGZ – ziekenhuissector: basisset kwaliteitsindicatoren

Geplaatst

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de ziekenhuissector over het gebruik maken van de zogenaamde ‘basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen’. De basisset kwaliteitsindicatoren is opgesteld in samenwerking tussen de IGZ, NVZ, NFU, Federatie Medisch Specialisten en V&VN en wordt jaarlijks uitgevraagd door IGZ. Partijen zijn erin geslaagd om het aantal indicatoren terug […]

Het is tijd voor ‘de zorgjurist’

Geplaatst

De verzakelijking van de zorg is al langer gaande. Niet geheel zonder succes, maar de grens wordt bereikt. Bestuurders klagen over regeldruk, bureaucratie en stijgende administratieve lasten. Medewerkers die bewust voor de zorg hebben gekozen raken gedemotiveerd. Time management en rapporteren bevordert niet hun intrinsieke motivatie om voor de medemens te zorgen. Het is voor […]

Moreel Kompas: verwondering is broodnodig!

Geplaatst

Recent had ik een gesprek met een leidinggevende in een zorgorganisatie voor ouderen. We spraken over manieren om iedereen in de organisatie (weer) te laten doen waarvoor die de zorg was ingegaan: er voor andere mensen zijn op een manier waardoor de ander (en jezelf) zich gelukkiger voelt. Op de een of andere manier blijkt […]

Minder regels in de zorg

Geplaatst Een reactie plaatsen

Al jaren is er binnen de zorg discussie over het terugdringen van regels en bureaucratie. Daarom is het niet zo bijzonder dat dit thema de laatste maanden weer aandacht krijgt. Het is wél bijzonder te zien welke partijen zich nieuw melden als pleitbezorger voor minder regeldruk. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) doet met […]