Wmcz 2018: de veranderingen op een rij

Geplaatst

Inleiding Het verbeteren van de medezeggenschap van cliënten in de zorg kent een bewogen geschiedenis, die nog niet ten einde is. De laatste ontwikkeling is de herziening en verbetering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel Wmcz 2018 dat op 21 mei 2019 is aangenomen door de Eerste Kamer. […]

Verwacht geen vuurwerk van Dispicio

Geplaatst

Voor wat voor vuurwerk gaat Dispicio zorgen dit jaar werd me tijdens een nieuwjaarsreceptie door een collega-ondernemer gevraagd. Ik begon een gloedvol betoog over het verbeteren van samenwerkingstrajecten, innovaties succesvol op de markt brengen aangevuld met het evalueren van raden van toezicht/commissarissen. Maar even later vroeg ik me af: wat bedoel je met vuurwerk? Niets […]

Jeugdsector: gedwongen samenwerking is geen oplossing

Geplaatst

Inleiding De jeugdsector verkeert in crisis en minister De Jonge heeft in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij deze crisis wil keren. Er is extra geld toegezegd voor de uitvoering van de Jeugdwet: € 420 mln in 2019, € 300 mln in 2020 en € 300 mln in 2021. Er wordt […]

De Blokkeren

Geplaatst

De Blokkeren Mijn oog viel op een bijzondere briefwisseling waarbij Jos de Blok (Buurtzorg) en als reactie hierop Luc Kenter (Thebe) tips geven aan minister De Jonge om de toekomst van de wijkverpleging zonniger in te kunnen zien. Er zijn verschillen inderdaad tussen beiden maar wat hebben ze gemeen? Buurtzorg als vernieuwer Sinds Jos de […]

Governancecode Zorg: eerste evaluatie en aanbevelingen

Geplaatst

Inleiding De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in 2016 als opvolger van de Zorgbrede Governancecode 2010 een nieuwe governancecode vastgesteld: de Governancecode Zorg, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze op zeven principes gebaseerde code is een vorm van zelfregulering, zodat de overheid zorginstellingen de ruimte geeft om op eigen […]

Wijkverpleging: de slagkracht van de coöperatie

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding De wijkverpleging staat onder druk. Met zijn brief ‘bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging’ beoogt de minister een doorbraak. De huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet houdbaar. De minister wil naar een situatie waarin integrale zorg wordt verleend door herkenbare en aanspreekbare wijkverplegingteams. Zorgprofessionals, van één of meerdere zorgaanbieders, die wijkverpleging […]

Loyaliteit is routine, ook in de zorg

Geplaatst

Inleiding Merken spenderen kapitalen aan het in beeld komen bij de consument. De NPS score (voor uitleg klik hier) lijkt steeds meer bepalend voor de ranking van organisatie en het salaris van de medewerkers. Ook in de zorg zie je deze beweging, misschien wat moeizaam, aan terrein winnen. Maar is dit wel verstandig? Boodschappen doen […]