De Kracht van de Stilte

Geplaatst

Inleiding Onlangs las ik in de Harvard Business Review het artikel “Cracking the code of sustained collaboration” waarin uit de doeken wordt gedaan op welke wijze je werkt aan een duurzame (interne) samenwerking. Zeker aan te bevelen leesvoer met vooral veel tips en tricks. Een van de tips die wordt gegeven heeft betrekking op de […]

Gedwongen samenwerking: wetsvoorstel aanpassing Jeugdwet

Geplaatst

Inleiding Op 1 januari 2015 is met de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering overgegaan naar de gemeenten. Gemeenten, als meest nabije overheid, zouden het best in staat zijn de hulp en ondersteuning dicht bij kinderen en gezinnen te organiseren en daarbij ook de noodzakelijke verbindingen met andere levensterreinen te kunnen leggen […]

Vakantiegevoel

Geplaatst

Vakantiegevoel Heb jij het al: het vakantiegevoel. Het je verheugen op een paar zorgeloze weken met familie, vrienden en/of dierbaren. Ontspannen in onbekende omgeving. Samen dingen beleven, herinneringen creëren. Je weken, soms maandenlang, verheugen op wat komen gaat. Of is corona dit jaar een sta in de weg? Vakantiestress Vakantiestress is het gevoel dat een […]

Is de ambtenaar 3.0 ook samenwerkingsvaardig?

Geplaatst

Inleiding Van de ambtenaar 3.0 wordt veel gevraagd. Niet alleen vertrouwt de burger nog steeds op zijn of haar vakinhoudelijke kennis, integriteit en politieke inlevingsvermogen, maar tevens verwacht diezelfde burger dat de ambtenaar midden in de maatschappij staat en proactief relevante verbindingen legt. Vaardigheden om succesvol samenwerkingsverbanden aan te gaan zijn nodig, maar waar leer […]

Modern toezicht in tijden van verandering

Geplaatst

Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen aan hun veranderende omgeving. Thema’s als digitalisering, privacy, cybersecurity en duurzaamheid domineren de agenda van bestuurders en commissarissen. Deze uitdaging is groter geworden door de heersende pandemie. Governance beweegt mee: de focus is niet langer gericht op de korte termijn maar op waardecreatie voor een brede groep van stakeholders […]

Kader Goed Bestuur 2020: raden van toezicht opgelet

Geplaatst

Inleiding De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben onlangs de vernieuwde versie van hun gezamenlijke toezichtkader Goed Bestuur gepubliceerd. Dit kader is een aanscherping van de oorspronkelijke versie uit juli 2016. Het voornaamste verschil tussen het kader 2016 en 2020 is de wijziging voor het deel van het interne toezicht. […]

Corona, zorginnovatie en het klantperspectief

Geplaatst

Webinars te over in deze corona periode onder meer over het volgens velen positieve effect dat corona heeft op het versnellen van innovatieve toepassingen in het zorgveld. Tijdens het webinar “Innovatie versus corona”, een initiatief van Vilans in samenwerking met HealthValley, ontstond in een gesprek met 3 panelleden echter een meer genuanceerd beeld dat ik […]

Nieuwe zorgaanbieders opgelet: Wtza komt eraan

Geplaatst

Inleiding De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) aangenomen. Deze wetten geven regels voor het melden van zorgverlening door nieuwe en bestaande aanbieders en stelt nadere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Doel van deze meldplicht is om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders […]

Bestuur en toezicht: wat verandert?

Geplaatst

Inleiding Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is, nadat deze wet door de Eerste Kamer is aangenomen, dat deze nog in 2020 in werking zal treden. Het wetsvoorstel stamt uit een onderzoek uit 2013 waaruit bleek dat de taakomschrijving en de aansprakelijkheid van bestuurders en […]

Ondernemen in het Nieuwe Normaal: take a Deep Dive

Geplaatst

U wilt toch ook weten wat er in de maatschappij, in uw branche, verandert zodat uw organisatie zich beter kan voorbereiden op het Nieuwe Normaal. Wat willen uw klanten? En uw leveranciers? Moet u naar een meer duurzame relatie met die leveranciers? Wat kunnen innovatieve toepassingen bijdragen? Gaat de overheid u steunen? Komen er ook […]