Crisis! En Door…

Bent u op zoek naar perspectief voor uw onderneming?

Nog voor corona was de wereld al volop aan het veranderen: energietransitie, import tarieven, Brexit, cybercrime, boerenprotesten en nog veel meer maakten van het vertrouwde iets vreemds. Wat goed was in het verleden voor jouw onderneming bleek niet goed genoeg voor de toekomst. En toen kwam corona en werd alles nog heviger. Het is crisis. 

Vragen, vragen, vragen…

Wat is er veranderd bij mijn leverancier?

Wat is er veranderd bij mijn klanten?

Wat is de financiële impact?

Wat betekent dit voor mijn business model?
Wat zijn de kansen, waar liggen de bedreigingen?

Wat zijn de personele gevolgen?

Geen gemakkelijke tijd dus voor u als ondernemer. Zowel voor de dag van morgen als de komende maanden en jaren komen er veel vragen op u af:

  • hoe reageert mijn klant op al deze ontwikkelingen? Wat verwacht hij van mij?
  • wat verandert er bij mijn leveranciers? Hoe internationaal moet en kan de keten zijn?
  • welke impact heeft dit op de financiële situatie en de personele bezetting
  • wat betekent dit dus voor mijn business model? Waar liggen de kansen? Wat is het perspectief?

En zeker niet te vergeten:

  • wat zijn de gevolgen voor mezelf? Mijn plannen voor de toekomst? Het scenario dat ik voor mezelf en mijn familie in gedachten heb? 

Dispicio helpt! 

U bent uniek, net als uw onderneming. Daarom gelooft Dispicio niet in algemene analyses en beschouwingen. Wij geloven in een laagdrempelig, veilige, effectief en efficiënt aanpak. Daarom hebben wij het programma “En door” ontwikkeld dat u antwoord geeft op bovenstaande vragen. Door zaken om te draaien.

Stap 1: Inventarisatie
Stap 2: Verdieping
Stap 3: Implementatie

Samen met de ondernemer wordt de kernvraag geformuleerd. Tijdens een brainstormsessie zullen leveranciers, klanten, juristen,
financieel experts, investeerders, innovators en studenten mogelijke alternatieven in kaart brengen als antwoord op de kernvraag.

De ondernemer kiest uit de geboden alternatieven 1 of 2 voorkeursoplossingen die vervolgens worden uitgewerkt op de volgende criteria: a) gevolgen voor de klant(bediening) en  leverancier, b) gevolgen voor de interne organisatie incl. personele consequenties, c) financiële impact

Aan de hand van de uitgewerkte  oplossing bepaalt de ondernemer welke ondersteuning gewenst is om de bepaalde doelstelling te bereiken.

Wij trappen af met een gemeenschappelijke sessie met uw klanten en leveranciers om te inventariseren in welke richting zij zich bewegen.

De deelnemers aan zo’n sessie worden aangevuld met financiële experts, strategiebepalers, HR-deskundigen, innovators en andere relevante partijen.

Zodat er de contouren van een pad ontstaan dat u morgen maar ook in de verdere toekomst kunt volgen. Met als uitgangspunt: u behoudt de regie.
Als u verwacht dat u bij het uitwerken van deze contouren hulp nodig heeft, is Dispicio natuurlijk graag van plan deze te geven maar voelt u zich niet verplicht. Hetzelfde geldt voor het implementeren van de gekozen oplossing.

Contact 

Meer weten over dit programma, Dispicio en haar partners. Bel Jan Verdonk (06 5314 9183) of stuur een e-mailbericht naar jan.verdonk@dispicio.nl of bel Henry Goverde (06 5315 3456) of stuur een bericht naar henry.goverde@dispicio.nl 

En de prijs: daar zult u in ieder geval niet van wakker liggen.