Evaluatie Modern Toezicht

Inleiding

Een Raad van Toezicht wil periodiek haar functioneren evalueren. Dispicio beschikt over de kennis en ervaring om hierbij u te helpen.

‘Evaluatie Modern Toezicht’ is een door ons ontwikkelde methodiek om het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren conform de wettelijke kaders. Het uitvoeren van deze evaluatie:

  • helpt de raad om nog krachtiger en effectiever te kunnen laten functioneren;
  • geeft de sterkte én verbeterpunten aan van de raad als collectief en van de individuele leden;
  • helpt te voldoen aan de hoge standaarden op het gebied van gedrag en cultuur, kwaliteit van besluitvorming, integriteit en risicomanagement.

De methodiek bestaat uit onder meer een online vragenlijst, het bijwonen van een vergadering van de raad van toezicht en interviews met de individuele leden. Aanvullend kunt u ervoor kiezen om de samenwerking tussen de raad en het bestuur te beeld te brengen. Er wordt schriftelijk gerapporteerd.

Modern toezicht in tijden van nood

De corona-pandemie veroorzaakt wereldwijd menselijke drama’s op een ongekende schaal. Voor organisaties is naast de zorg om de gezondheid van de eigen medewerkers de grote uitdaging de continuïteit te waarborgen in een tijd van economische neergang.

Het functioneren in tijden van nood brengt extra uitdagingen voor bestuurders en toezichthouders. Als leiders van de organisatie zullen zij nog intensiever moeten samenwerken. Bestuurders moeten versneld ingrijpende maatregelen nemen. En terwijl in normale situaties toezicht met een zekere afstand kan plaats vinden, is daarvoor in tijden van crisis geen plaats.

Maar deze crisis maakt ook het beste in ons los. Zoals bestuurders en toezichthouders die als co-leiders hun organisatie door de crisis loodsen. Wij zijn ervan overtuigd dat hieruit lering kan worden getrokken. Hoe hebben bestuurders en toezichthouders hun rol vervuld en welke meerwaarde kan ontstaan voor de organisatie?

Wij hebben onze methodiek ‘Evaluatie Modern Toezicht’ hierop aangepast zodat bestuurders en toezichthouders ook lering kunnen trekken uit deze crisis. 

Wij helpen u graag, met als resultaat dat bestuurders en toezichthouders beter in staat zijn om volgende uitdagingen aan te gaan.

Contact

Wij hebben vele jaren ervaring mét hands on kennis. Wij richten ons op uw voordeel en wat voor u belangrijk is. Vertrouwd, veilig en transparant. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op. Als introductie bieden wij aan om kosteloos uw toezichtvisie op actualiteit te toetsen.

Als u meer informatie wilt hebben stuur ons een e-mail (info@dispicio.nl) of bel ons.

Henry Goverde 06 5315 3456

Jan Verdonk 06 5314 9183.

Wij helpen u graag verder.