Hoe samenwerkingsvaardig is mijn organisatie?

Het samenwerken tussen organisaties wordt steeds belangrijker. Maar succesvol samenwerken blijkt lastiger dan verwacht.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de samenwerkingsverbanden niet of onvolledig in staat is om de geformuleerde doelen te halen. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van de vaardigheden om samen te werken binnen de eigen organisatie.

Weet u hoe vaardig uw organisatie is om succesvol samen te werken? Met onze Quick Scan kunt u toetsen in hoeverre uw organisatie in staat is succesvol samen te werken. 

Het invullen van de Quick Scan is kosteloos en vergt maar 10 minuten. Binnen twee werkdagen sturen wij u een advies met specifieke aandachtspunten.