Onze producten

Onze producten

Dispicio is beschikbaar voor opdrachten met een strategisch karakter die we vanuit verschillende invalshoeken (organisatie, klant, juridisch) kunnen benaderen. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende thema’s:

3-C Alliance Scan

60 tot 70% van alle samenwerkingen tussen externe partijen haalt de doelstellingen niet. Benieuwd naar het waarom en wat u eraan om wel succesvol te zijn? Dispicio helpt u graag verder. Met de door ons ontwikkelde 3-C Alliance Scan maken we op een eenvoudige wijze inzichtelijk in hoeverre uw organisatie samenwerkingsgeschikt is. Tevens wordt de scan ingezet om vastgelopen samenwerkingen vlot te trekken of voorgenomen allianties een vliegende start te geven. Daarnaast blijven we u natuurlijk graag meer structureel ondersteunen bij het bereiken van uw samenwerkingsdoelstellingen.

 

   

CRISIS! EN DOOR...

 

Bent u op zoek naar perspectief voor uw onderneming? Nog voor corona was de wereld al volop aan het veranderen.: energietransitie, import tarieven, Brexit, cybercrime, boerenprotesten en nog veel meer maken van het vertrouwde iets vreemds. Wat goed was in het verleden voor uw onderneming blijkt niet goed voor de toekomst. Geen gemakkelijke tijd voor u als ondernemer. Onder uw regie helpt Dispicio u om grip te krijgen op de toekomst van uw onderneming. 

AssesSment voor innoVaties

Veel innovaties komen uiteindelijk niet of met vertraging op de markt of blijven, na introductie, achter bij de verwachtingen. Omdat er tijdens de ontwikkeling te weinig aandacht wordt besteed aan de acceptatiegraad. Hierdoor worden de risico’s dat de innovatie niet past binnen huidige processen, de belevingswereld van de gebruiker, maatschappelijke normen of vergoedingssystematiek onvoldoende ingeschat. Door het Assessment voor Innovaties is het mogelijk deze risico’s in een vroeg stadium in kaart te brengen, te prioriteren en waar mogelijk oplossingsrichtingen te bepalen. Het assessment bestaat uit een combinatie van elementen uit risk-management en gedragswetenschappen met de mogelijkheid tot monitoring op de langere termijn. Met als doel om het innovatieproces te versnellen, de investeringsbehoefte te verminderen en zo de kans op succes voor de innovatie te vergroten. Goed voor de innovatie dus, het bedrijf achter de innovatie en de kapitaalverstrekker.

Evaluatie Modern Toezicht

Hoe gaat uw organisatie om met veranderende eisen rondom bestuur, toezicht en medezeggenschap? Om succesvol te zijn is het adapteren aan nieuwe omgevingseisen zoals de hogere eisen aan goed bestuur, de toenemende invloed van de cliënt en sturing en toezicht op soft controls noodzakelijk. Dispicio beschikt over de kennis en ervaring om samen met de bestuurder en diens toezichthouders of commissarissen de organisatie toekomstbestendig in te richten. Wij willen u speciaal wijzen op het programma dat we aanbieden om het functioneren van de Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen te evalueren.   

Als u meer informatie wilt hebben over een van onze producten stuur ons een e-mail (info@dispicio.nl) of bel ons.

Henry Goverde 06 5315 3456

Jan Verdonk 06 5314 9183.

Wij helpen u graag verder.