Over ons

Over ons

Henry Goverde

Henry heeft Nederlands recht en post-doctoraal belastingrecht gestudeerd. Henry is voormalige Group Compliance Officer Achmea en directeur Concern Juridische Zaken Interpolis. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Oosterpoort en Stichting Oosterwijs. Instellingen gespecialiseerd in jeugdzorg en speciaal onderwijs. Henry is ook lid van de raad van commissarissen van de onderlinge schadeverzekeraar Juwon Schade. Daarnaast is Henry ruim twintig jaar betrokken bij de advisering en belangbehartiging binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg. Hij is voorzitter van de Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant: een non-profit stichting met als doel het toezien op en ondersteunen van verstandelijk gehandicapten bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven. Henry is ruim 20 jaar lid geweest van verschillende familieverenigingen en cliëntvertegenwoordigingsraden binnen de zorgsector. 

Jan Verdonk

Jan is sinds 1996 als zelfstandig gevestigd organisatie-adviseur energiek bezig om de wereld voor de klant te verbeteren. Dit doet hij door de relatie tussen de aanbieder en de klant centraal te stellen en te versterken, zonder daarbij het belang van beide partijen uit het oog te verliezen. Andere specialisaties zijn het succesvol samen brengen van organisaties en het vlot trekken van vastgelopen samenwerkingsverbanden. Als strategisch adviseur voor de bestuurder verricht hij deze werkzaamheden voor gerenommeerde partijen in de zorg, farma, de financiële sector en de (semi)-overheid.

Daarnaast heeft het implementeren van innovaties zijn speciale aandacht. Met succes heeft hij menig ondernemer bijgestaan om hun innovatie op de markt te brengen. Hij maakt daarbij onder meer gebruik van zijn ervaring als participerend aandeelhouder van een innovatieve hulpmiddelenproducent.   

Jan is tot slot erg geïnteresseerd in sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder en neemt ook graag een kijkje bij de bijen in de kast. Auteur van het e-book “Van leverancier naar partner”.