Samenwerken 2.0

Toppresterende teams

Elk team (lijn, project) doet er verstandig aan periodiek stil te staan bij het eigen functioneren. In hoeverre bereiken we onze doelen, hoe vindt ieder dat de samenwerking verloopt en wat kan beter? Wat vindt de buitenwacht hiervan? Een onafhankelijke procesbegeleider kan helpen op een veilige manier een tandje dieper te mogen gaan.

  • Reflectie op de behaalde doelen en wijze van samenwerken.
  • Benoemen van verbetermogelijkheden en randvoorwaarden hiervoor.
  • Begeleiden van implementatie (verder dan intenties).

Innovatie via grensoverschrijdend samenwerken

Innovatie in de zorg vraagt om slimme en nieuwe bundelingen van expertises. Maar experts hebben vaak hun eigen leefwereld en hun eigen jargon. Het verbinden van deze werelden vraagt een nieuwe manier van werken. Hoe doet u dat en hoe zorgt u dat u samen aan een nieuwe ambitie invulling geeft? Een onafhankelijke tolk kan een belangrijke impuls geven aan deze werkwijze.

  • Vaststellen van de uitdagende ambitie waarop partijen zich willen verbinden en bepalen van de dragende partijen.
  • In enkele expertsmeetings gewend raken aan een nieuwe manier van werken (sterk dialooggedreven, gericht op de ambitie).
  • Borgen van deze werkwijze in het team.

Zorginkoop als strategische kerntaak

Zorginkoop is essentieel voor uw organisatie. Hoe gaat u structureel een relatie aan met een partner, zoals de Gemeente? Wie neemt uiteindelijk een besluit en hoe kunt u hierop invloed uitoefenen? Welke aanpassingen zijn binnen uw organisatie noodzakelijk om zorginkoop te professionaliseren?

  • De samenhang tussen de politiek en ambtenarij inzichtelijk maken en de grote diversiteit die hierdoor kan ontstaan tussen diverse gemeenten.
  • Organisatorische maatregelen initiëren die langdurige samenwerking faciliteren.
  • Begeleiding bij implementatie.