Algemene verordening gegevensbescherming: betekenis voor de zorgsector

Geplaatst

Inleiding Het op geautomatiseerde wijze verwerken van gegevens is misschien wel de belangrijkste ‘industrie’ van onze samenleving. Big data is here to stay. Redenen waarom de Europese wetgever het beschermen van de privacy van haar burgers naar een hoger niveau tilt. Op 25 mei 2018 treedt de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook […]