Kwaliteitsverbetering wettelijke controles: vier stappen, één methode

Geplaatst Een reactie plaatsen

Leren van andere sectorale toezichthouders De Nederlandse samenleving is opgedeeld in verschillende sectoren; denk aan zorg, volkshuisvesting en onderwijs. Bijna elke sector beschikt over een eigen wettelijke toezichthouder die oog heeft voor het maatschappelijke belang binnen die sector. Het is nuttig om kennis te nemen van de toezichtpraktijk binnen een andere sector dan die waarin […]

Publieke leiders: feed the monster

Geplaatst

Inaugurele rede Gerda van Dijk Op woensdag 21 maart 2018 heeft professor dr. ir. Gerda van Dijk haar oratie ‘Game of Thrones, regels en bedoelingen’ gehouden, als hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar rede beschrijft zij, met gebruikmaking van voorbeelden uit de Amerikaanse tv serie Game of Thrones, de haast onmogelijke […]

Goed bestuur als belangrijkste succesfactor. Maar hoe toon je dat aan?

Geplaatst

Mijn oog viel op het nieuwsbericht van de IGZ dat Goed bestuur een belangrijke succesfactor is voor de kwaliteit in verpleeghuizen. De IGZ beriep zich op het onderzoeksrapport van KPMG. KPMG concludeert dat kwaliteit primair geleverd wordt in de relatie tussen de zorgprofessional en de cliënt waarin aandacht, oprecht luisteren en inspelen op behoeften centraal […]

IGZ: nieuw toetsingskader voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Geplaatst

Vanaf 13 maart 2017 gebruikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar nieuw toetsingskader voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg (GZ). Het is positief dat de inspectie de behoefte en wens van de cliënt centraal stelt. Drie thema’s Het nieuwe toetsingskader steunt op drie thema’s: 1.  Thema Persoonsgerichte Zorg: Het uitgangspunt zijn de wensen en […]