Verwacht geen vuurwerk van Dispicio

Geplaatst

Voor wat voor vuurwerk gaat Dispicio zorgen dit jaar werd me tijdens een nieuwjaarsreceptie door een collega-ondernemer gevraagd. Ik begon een gloedvol betoog over het verbeteren van samenwerkingstrajecten, innovaties succesvol op de markt brengen aangevuld met het evalueren van raden van toezicht/commissarissen. Maar even later vroeg ik me af: wat bedoel je met vuurwerk? Niets […]

Missie en Visie

Geplaatst

Dispicio is een voortzetting van het organisatie-adviesburo ZorgopKoers. Omdat onze ambitie breder ligt dan de zorg, alhoewel deze sector altijd een speciale plaats zal blijven innemen, en er ook steeds meer vragen van buiten deze sector op ons afkwamen is besloten om in 2019 de naam te wijzigen en de activiteiten voort te zetten onder […]

Ontdekken Waarnemen Blootleggen

Geplaatst

Ontdekken, waarnemen en blootleggen, dat zijn de kernkwaliteiten van Dispicio. Wat we hieronder verstaan leggen we graag uit. Ontdekken Te weten komen hoe de vork in de steel zit. Op strategisch, juridisch of organisatorisch vlak. Of gewaarworden, beseffen dat zaken niet lopen zoals verwacht en hierop actie ondernemen. Ontdek samen met ons wat er beter […]