Aanscherping fusietoezicht zorgsector: succesvol samenwerken wordt belangrijker

Geplaatst

Inleiding De Minister van VWS onderzoekt hoe het toezicht op fusies in de zorgsector kan worden aangescherpt. Fusies kunnen namelijk leiden tot complexere organisaties, hogere kosten en onbestuurbaarheid. Deze nadelen kunnen ook intreden wanneer er geen sprake is van een mededingingsprobleem en is voldaan aan alle eisen binnen de huidige zorgspecifieke fusietoets. Op 23 oktober […]